Sökning: "Högskolestudenter."

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Högskolestudenter..

 1. 1. "Hittar bättre artiklar nu" : En studie av biblioteksundervisning i en högskolekontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Olof Rodriguez-Åkerstedt; [2017]
  Nyckelord :Information skills teaching; Information use; Undergraduate students; Discourses.; Biblioteksundervisning; informationsanvändning; högskolestudenter; diskurser.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the importance of user education in relation to undergraduates´ bachelor thesis. The secondary purpose of the study was to investigate how institutional impact is reflected in student text production. LÄS MER

 2. 2. Grafiska Designens verkan på högskolestudenter gällande tilliten till nyhets webbplatser : Denna rapport handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar Högskolestudenters tillit till webbplatsen, och hur det påverkar trovärdigheten på artiklar som återfinns på webbplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sardar Batofi; [2017]
  Nyckelord :graphic design; trust; credibility; website; news site; news; college students; article; survey; interviews; grafisk design; tillit; trovärdighet; webbplats; nyhets webbplats; nyheter; artikel; högskolestudent; enkätundersökning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar högskolestudenters tillit till webbplatsen och påverkar artiklarnas trovärdighet från studentens perspektiv. Undersökningen utfördes utifrån en triangulär forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. ”Ska jag utbilda mig så är det nu eller inte alls” - En studie om äldre studie- och yrkesvägledarstudenters valprocess kring yrkesval

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Gavigan; Hanna Hartikainen; [2017]
  Nyckelord :Brytpunkter; Examensålder; Handlingshorisont; Påverkningsfaktorer; Studie- och yrkesvägledarstudenter;

  Sammanfattning : Medelåldern för studie- och yrkesvägledarexamen är i Sverige högre än för de flesta andra treåriga högskoleutbildningarna. Syftet med vårt arbete är att få en större förståelse för vad det är som gör att studie- och yrkesvägledarstudenter påbörjar sin utbildning relativt sent i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Användning av Instagram : Självkänsla och kroppsmissnöje

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Azizi; Hilda Scott; [2017]
  Nyckelord :social media; Instagram; self-esteem; body dissatisfaction;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har funnit ett samband mellan sociala medier och attityder till sig själv. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan användningen av Instagram, självkänsla och kroppsmissnöje samt om det finns några könsskillnader eller åldersskillnader avseende detta. LÄS MER

 5. 5. Vad söker studenter i sitt framtida arbete? : En kvantitativ studie av högskolestudenter vid Jönköping University

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Aspler; Lucas Van Mansvelt; [2017]
  Nyckelord :job attribute preference; Generation Y; college engineers; health and social care; students; psychology; external job attribute; internal job attribute; jobbattribut; Generation Y; högskoleingenjörer; vård och omsorg; studenter; psykologi; yttre jobbattribut; inre jobbattribut;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka vilka jobbattribut studenter på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) samt Hälsohögskolan (HH) i Jönköping värderade i valet av framtida arbetsgivare. Vidare undersöktes även huruvida kön och skola påverkade hur studenter värderade jobbattribut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Högskolestudenter..

Din email-adress: