Sökning: "Högskolestudenter."

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Högskolestudenter..

 1. 1. Musiken i och utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :instrumenttillgång; grundskoleelever; gymnasieelever; högskolestudenter; inspiration; motivation; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka var grundskole- och gymnasielever samt högskolestudenter musicerat utanför grundskolan. Olika motivationsteorier, en studie om påverkansfaktorer för elevers studieresultat och ett kulturpsykologiskt perspektiv har legat som grund för arbetet. LÄS MER

 2. 2. En svensk översättning av The positive empathy scale

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Frimodigs; Madeleine Hanssen; [2018]
  Nyckelord :positive empathy; empathy; sense of coherence; gender; age;

  Sammanfattning : Positiv empati kan definieras som att dela och förstå någon annans positiva känslor. Studiens syfte var att översätta den amerikanska positive empathy scale (PES), testa den på svenska högskolestudenter samt relatera PES till känsla av sammanhang (KASAM). LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet bland högskolestudenter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Happiness; subjective well-being; physical activity; students;

  Sammanfattning : Lycka är en viktig beståndsdel i en människas liv och innehåller komponenter som livstillfredställelse och påverkan av yttre förhållanden. En typ av yttre förhållande som lycka skulle kunna påverkas av är fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. "Hittar bättre artiklar nu" : En studie av biblioteksundervisning i en högskolekontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Olof Rodriguez-Åkerstedt; [2017]
  Nyckelord :Information skills teaching; Information use; Undergraduate students; Discourses.; Biblioteksundervisning; informationsanvändning; högskolestudenter; diskurser.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the importance of user education in relation to undergraduates´ bachelor thesis. The secondary purpose of the study was to investigate how institutional impact is reflected in student text production. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i livsmedelshygien gör skillnad : en kvantitativ studie om livsmedelshygien bland studenter vid universitet och högskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Hellkvist; Elin Zetterström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Högskolestudenter..

Din email-adress: