Sökning: "Högskolestudenter."

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Högskolestudenter..

 1. 1. Perfektionism hos högskolestudenter : Har personlighet och syskonplacering någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Omberg; Susanna Rantaniitty; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perfektionism skildras ha ökat hos unga vuxna och menas kunna ge positiva eller negativa konsekvenser för individen. Positiv perfektionism har förknippats med goda arbetsvanor och hög prestation, medan negativ perfektionism visat sig kunna leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Yngre och äldre högskolestudenters attityd mot yngre och äldre arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Nathalie Checa; Ana Morales; [2018]
  Nyckelord :Äldre arbetstagare; Attityder; Högskolestudenter;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka yngre och äldre högskolestudenters attityd mot yngre och äldre arbetstagare samt se om det fanns skillnad i attityden mot äldre och yngre arbetstagare. Som mätinstrument användes en semantisk differentialskala uppbyggd på 20 ordpar som skattades utifrån en sjugradig likert-skala. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av cigarettrökning och uppfattning om dess påverkan på orala hälsan bland en grupp högskolestudenter : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Florina Meholli; Anbereen Rawi; [2018]
  Nyckelord :Cigarettrökning; rökning; upplevelse; uppfattning; oral hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa hur studenter som dagligen röker minst tio cigaretter upplever det egna tobaksbruket. Ett ytterligare syfte var att belysa studenternas uppfattning om cigarettrökningens påverkan på den orala hälsan. Material och metod: En empirisk studie med kvalitativ design tillämpades. LÄS MER

 4. 4. Krisberedskap - en angelägenhet för alla? : En kvantitativ studie om högskolestudenters självskattade kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :college students; crisis; emergency preparedness; health belief model; public health survey; theory of planned behavior; folkhälsa; health belief model; högskolestudenter; kris; krisberedskap; theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : Krisberedskap är ett aktuellt ämne som ur individperspektiv främst rör den egna förmågan att tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin i minst 7 dygn om en kris inträffar. Detta ställer krav på individers medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland högskolestudenter : En kvantitativ studie om psykisk ohälsa bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Danishmand Masoud; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Högskolestudenter..

Din email-adress: