Sökning: "HR employer branding uppsala"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden HR employer branding uppsala.

 1. 1. The Employee Value Proposition Impact : Developing an Application for Companies to Measure its Effectiveness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johan Thomas; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has been carried out by request of Universum Communications AB, a global market research company, specialised in the field of employer branding. Many of Universum’s clients are global companies with operations in several countries. LÄS MER

 2. 2. Talent Management-strategins innebörd och utmaningar : En jämförelse mellan två heterogena företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Organisation; Human Resource Management; Talent Management; talangutmaningar; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : De senaste årtionden har medfört en förändring på arbetsmarknaden som har bidragit till att det krävs en ökad förståelse för vilken betydelse medarbetarna i ett företag har för att öka sin konkurrenskraft och framgång. Denna insikt har skapat ett behov av ett arbete med HRM (Human Resource Management) som kan attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare för att öka sina konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. EMPLOYER BRANDING PÅ ÅF : En fallstudie i hur ledning, HR-avdelning och marknadsavdelning samverkar inom employer branding på teknikkonsulten ÅF

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Augustsson; Nataly Brofeldt; Sofia von Celsing; [2010]
  Nyckelord :Employer brand; employer branding; senior management; HR department; marketing department; employer brand manager; ÅF AB; Arbetsgivarvarumärke; employer branding; ledning; HR-avdelning; marknadsavdelning; employer brand manager; ÅF AB;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera företaget ÅF:s employer branding-arbete, närmare bestämt samverkan mellan ledningen, HR-avdelningen och marknadsavdelningen.Uppsatsen är av kvalitativ fallstudiekaraktär ochämnar utveckla teori genom en kombination av en deduktiv och induktiv undersökningsansats. LÄS MER

 4. 4. Att bygga arbetsgivarvarumärke - en uppgift för Human Resource

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Lindqvist; Elin Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; Human Resource;

  Sammanfattning : En personalomsättning på 70 procent och en minskning av antalet sökande på 50 procent ledde till att Gröna Lunds arbetsgivarvarumärke ifrågasattes, eftersom ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till ökad arbetslojalitet samt ökar arbetsgivarens attraktivitet.För att se hur Gröna Lunds Human Resource (HR) avdelning förmedlar arbetsgivarvarumärket internt gentemot säsongsansanställda, genomfördes intervjuer med HR-personal och personer i företagsledning samt bearbetades ett flertal dokument. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet HR employer branding uppsala.

Din email-adress: