Sökning: "HUMAN"

Visar resultat 1 - 5 av 10492 uppsatser innehållade ordet HUMAN.

 1. 1. TOPIC MODELING FOR ANALYSIS OF PUBLIC DISCOURSE -Enriching topic modeling with linguistic information to analyze Swedish housing policies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Lindahl; [2018-01-15]
  Nyckelord :topic modeling; public discourse; housing policies; LDA; semantic coherence measures; part of speech;

  Sammanfattning : This work investigates how the method of topic modeling can be applied to investigate the public discourse of Swedish housing policies. The data used to represent this discourse is both from the Swedishparliament, the Riksdag, and Swedish newstexts. The lack of housing and current housing crisis in Swedenmakes this a relevant area to study. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

 3. 3. I samverkans namn : Ett konsultationsteams betydelse ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; consultation team; interorganization; neoinstitutionalism; significant meaning; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the name of collaboration : The significant meaning of a consultation team from a neoinstitutional perspective. Collaboration between human service organizations is to be considered desirable however also known to be hard to accomplish. LÄS MER

 4. 4. Adopting gamified assessment tools in hiring practices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Angelica Helgesson; Emelie Karlsson-Wedin; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Selection; Assessment; Innovation; Adoption;

  Sammanfattning : Gamified assessment tools are a novel assessment phenomenon that is adopted by organizations. Still, academics are stressing a lack of established research on their level of validity. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Macrophage Activation Induced by Leukotoxin from Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Niklas Sundling; Lisa Lü; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), is a gram-negative, facultative anaerobe, non-motile coccobacilli colonizing the human oral cavity and is strongly associated with localized aggressive periodontitis (LAP). Aa possesses several virulence mechanisms, among others; Lipopolysaccharide (LPS), an endotoxin found in the outer membrane of Aa and Leukotoxin (LtxA), an exotoxin attached to the bacterial cell surface or in outer membrane vesicles and which has been correlating with periodontal disease mostly. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet HUMAN.

Din email-adress: