Sökning: "Habilitering metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Habilitering metoder.

 1. 1. Familjecentrerad omvårdnad till familjer med barn som har funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Bodil Ekstam; [2016]
  Nyckelord :children; disability; family centered care; barn; familjecentrerad omvårdnad; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsan hos barn med funktionsnedsättning är sämre än hos andra barn. Tillståndet påverkas av den familj som barnet lever i samt den omgivande miljön. Familjerna har många samarbetspartners i vård och omsorg och barnet kräver mer stöd och omvårdnad än barn i allmänhet behöver av sina föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering : Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tora Borén; [2015]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; barncancer; hjärntumör; kognitiva förmågor; rehabilitering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters kunskap och användning av Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation inom habilitering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Johanna Jason; Marie Jirong; [2010]
  Nyckelord :arbetsterapi; habilitering; icke-verbal kommunikation; kommunikationsproblem; kommunikationshjälpmedel för funktionshindrade;

  Sammanfattning : Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) används för att ge uttrycksmöjligheter för kommunikativa behov för personer som har kommunikationssvårigheter. Inom barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering möter arbetsterapeuter dessa personer. LÄS MER

 4. 4. Measurement of Processes of Care - 20 (MPOC-20)i svensk barn- och ungdomshabilitering: En valideringsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Borling; [2010]
  Nyckelord :Barn- och ungdomshabilitering; habilitering; familjecentrerad behandling; faktoranalys;

  Sammanfattning : ”Familjecentrerad behandling” (FCB) är ett numer vanligt förhållningssätt inom vård och habilitering av barn. Teorin för FCB är ännu oenhetlig och dess teori och praktik utvecklas kontinuerligt i växelverkan vilket gör valida och reliabla mätinstrument nödvändiga. LÄS MER

 5. 5. Autism och kommunikation - en kvalitativ intervjustudie med 7 pedagoger inom förskolan och särskolan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Boij; Lisa Bang; [2007]
  Nyckelord :Kommunikation; Autism; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger säger sig möjliggöra för barn med autism ochutvecklingsstörning, när det kommer till dessa barns kommunikationsmöjligheter och språkutveckling.Våra frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger i olika verksamheter med barns kommunikation? Vadsäger aktuell forskning om metoder som är att föredra när det gäller barn kommunikationsmöjligheter?MetodFör att få en inblick i hur arbetet kan se ut i verksamheterna runt barn med autism ochutvecklingsstörning valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Habilitering metoder.

Din email-adress: