Sökning: "Habilitering metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Habilitering metoder.

 1. 1. Kommunikation i särskolan : En fallstudie om AKK i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catrin Eriksson; Marie Qvistberg; [2017]
  Nyckelord :AKK; särskola; kommunikation; bilder; tecken som stöd; pekprat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevernas kommunikation med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Studien genomfördes på en grundsärskola med inriktning träningsskola samt på en gymnasiesärskola med inriktning individuellt program. LÄS MER

 2. 2. Familjecentrerad omvårdnad till familjer med barn som har funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Bodil Ekstam; [2016]
  Nyckelord :children; disability; family centered care; barn; familjecentrerad omvårdnad; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsan hos barn med funktionsnedsättning är sämre än hos andra barn. Tillståndet påverkas av den familj som barnet lever i samt den omgivande miljön. Familjerna har många samarbetspartners i vård och omsorg och barnet kräver mer stöd och omvårdnad än barn i allmänhet behöver av sina föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering : Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikFilosofiska fakulteten

  Författare :Tora Borén; [2015]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; barncancer; hjärntumör; kognitiva förmågor; rehabilitering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters kunskap och användning av Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation inom habilitering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Johanna Jason; Marie Jirong; [2010]
  Nyckelord :arbetsterapi; habilitering; icke-verbal kommunikation; kommunikationsproblem; kommunikationshjälpmedel för funktionshindrade;

  Sammanfattning : Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) används för att ge uttrycksmöjligheter för kommunikativa behov för personer som har kommunikationssvårigheter. Inom barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering möter arbetsterapeuter dessa personer. LÄS MER

 5. 5. Measurement of Processes of Care - 20 (MPOC-20)i svensk barn- och ungdomshabilitering: En valideringsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Borling; [2010]
  Nyckelord :Barn- och ungdomshabilitering; habilitering; familjecentrerad behandling; faktoranalys;

  Sammanfattning : ”Familjecentrerad behandling” (FCB) är ett numer vanligt förhållningssätt inom vård och habilitering av barn. Teorin för FCB är ännu oenhetlig och dess teori och praktik utvecklas kontinuerligt i växelverkan vilket gör valida och reliabla mätinstrument nödvändiga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Habilitering metoder.

Din email-adress: