Sökning: "Halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 8353 uppsatser innehållade ordet Halmstad.

 1. 1. Mycket mer än bara ett begrepp : En litteraturstudie om lärares undervisningsmetoder för elevers naturvetenskapliga begreppsförståelse i årskurserna F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Johansson; Sandra Bergstaf; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; F-6; naturvetenskap; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Forskning visar att elever inte förstår innebörden av att lära sig naturvetenskap samtidigt som det framgår att ämnet är en naturlig del av människors vardag. Ämnet behöver därför göras förståeligt för att elever ska kunna verka som samhällsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Shared Field of Play, Being Part of a Team, Being Part of an Organization: Effects on Building a Personal Brand in Team Sports

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :William Rydell; Julian Kneubühler; [2018]
  Nyckelord :Personal brand; shared field of play; being part of a team; being part of an organization;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify what effects shared field of play, being part of a team and being part of an organization has on building brand equity for athletes in team sports. Even though personal branding of athletes has received academic coverage over the past years, the role of the shared field of play, being part of a team and being part of an organization have been overlooked. LÄS MER

 3. 3. Advertising in high- and low context cultures : A comparative content analysis between Sweden and Brazil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anette Karphammar; Maria Behrns; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's increasingly globalised world, research within cultural differences is called for to be able to categorize nations and aid cross border communications around the world. This thesis is a quantitative study of differences in advertising communication between what is considered high and low context cultures, through a deeper look into Sweden and Brazil. LÄS MER

 4. 4. Träning, kost och hälsa : En explorativ studie kring tränings- och kostråd utifrån personliga tränares perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Yring; [2018]
  Nyckelord :Genus; kost; personliga tränare; träning; rådgivning;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och problematisera råd kring träning och kost som personliga tränare ger klienter och hur de tar sig uttryck utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Studien gjordes med fokusgruppsintervjuer, sju stycken, och urvalet bestod av 19 personliga tränare mellan 23-47 år, med varierande utbildningsbakgrund och yrkesverksamma år. LÄS MER

 5. 5. En berikande utmaning : Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lejla Redzepovic; Anna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Lärare; nyanlända elever; språkinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, inte minst för skolan. I takt med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Halmstad.

Din email-adress: