Sökning: "Halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 7877 uppsatser innehållade ordet Halmstad.

 1. 1. Framgångsrik läs- och skrivundervisning­­­­­­ – Vad är viktigt och hur gynnas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marcus Ljungdahl; Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 3. 3. IKT som verktyg i skrivundervisningen : En litteaturstudie om IKTs påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Feltsten; Freja Taipaleenmäki; [2018]
  Nyckelord :IKT; Literacy; New literacy; skrivundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnen får chansen, men tackar nej : En studie om pedagogers samtal om barn som exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmelie Werner; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskolan; begränsningar; exkludering; samtal; socialkonstruktionism; diskurspsykologi.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Dyskalkyli : Hur kan skolan hjälpa eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lodén; [2018]
  Nyckelord :Dyskalkyli; klassrummet; metoder; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vad forskning visat hur matematikundervisningen ska se ut för elever med dyskalkyli. Studien utgick från följande frågeställningar: Vilka metoder som är framskrivna av forskningen för elever med dyskalkyli? Hur begreppet dyskalkyli definieras enligt forskningen? Data samlades in via databaserna ERIC, Swepub samt Libris, 10 artiklar inkluderades i studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Halmstad.

Din email-adress: