Sökning: "Halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 8505 uppsatser innehållade ordet Halmstad.

 1. 1. Riktlinjers roll i IT-forensiska utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jonathan Wiman; Jonathan Lundström; [2018]
  Nyckelord :it-forensik; digitalforensik; it-rätt; standard; riktlinjer; rättsväsende; intervjustudie; intervju; kartläggning; ISO; ASTM; SWGDE; utredningar; IT-brott;

  Sammanfattning : A wide range of professions is enjoying the privilege of standardized work, where a document states what operations are the best way to go about any given task. In the work of a digital forensic examiner, standards and guidelines are harder to define given the full range of tasks and continuously developing digital aspect. LÄS MER

 2. 2. Effekter av visuella representationer på grundskoleelevers problemlösningsförmåga i geometri : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jakob Forsberg; Erik Lundin; [2018]
  Nyckelord :geometri; grundskolan; problemlösning; visuella representationer;

  Sammanfattning : Visuella representationer är hjälpmedel som används av såväl yrkesverksamma matematiker som högpresterande elever. Visuella representationer är en grundläggande faktor till ett lyckat utfall i geometrisk problemlösning. Samtidigt visar forskning att visuella representationer sällan får utrymme inom geometrisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Mycket mer än bara ett begrepp : En litteraturstudie om lärares undervisningsmetoder för elevers naturvetenskapliga begreppsförståelse i årskurserna F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Johansson; Sandra Bergstaf; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; F-6; naturvetenskap; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Forskning visar att elever inte förstår innebörden av att lära sig naturvetenskap samtidigt som det framgår att ämnet är en naturlig del av människors vardag. Ämnet behöver därför göras förståeligt för att elever ska kunna verka som samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. Shared Field of Play, Being Part of a Team, Being Part of an Organization: Effects on Building a Personal Brand in Team Sports

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :William Rydell; Julian Kneubühler; [2018]
  Nyckelord :Personal brand; shared field of play; being part of a team; being part of an organization;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify what effects shared field of play, being part of a team and being part of an organization has on building brand equity for athletes in team sports. Even though personal branding of athletes has received academic coverage over the past years, the role of the shared field of play, being part of a team and being part of an organization have been overlooked. LÄS MER

 5. 5. Att designa bort det oönskade : Exkluderande design i Göteborg och Västsverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :Unpleasant design; hostile architecture; defensive design; marginalisation; public space; critical urban theory; Sweden; Gothenburg; Exkluderande design; marginalisering; offentliga rum; kritisk urbanteori; Sverige; Göteborg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika former av exkluderande design i offentliga och semi-offentliga rum, samt vilka konsekvenser en sådan design kan ha på olika samhällsgrupper. Studiens resultat är baserade på fokuserade observationer av den fysiska designen, främst i Göteborg, i triangulering med innehållsanalys av översikts- och detaljplaner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Halmstad.

Din email-adress: