Sökning: "Hanna Gustafzelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Gustafzelius.

  1. 1. Mänskliga rättigheter ur ett kulturrelativistiskt perspektiv - Antropologiska perspektiv på barn och barnarbete

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

    Författare :Hanna Gustafzelius; [2014]
    Nyckelord :kulturrelativism; socialantropologi; mänskliga rättigheter; barn; barnarbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : De mänskliga rättigheterna yrkar på universella rättigheter för alla världens människor. Dessa rättigheter bör överordna kulturella variationer som i sin tur bör ignoreras till förmån för de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hanna Gustafzelius.

Din email-adress: