Sökning: "Hannah Busch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Busch.

  1. 1. Kan vi mer? : en kvalitativ textanalys av representationen av karaktären Jerry i förhållande till hans funktionsnedsättning i ICAs reklamfilmer

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Hannah Busch; Emma Olausson; [2016]
    Nyckelord :funktionsnedsättning; ICA-Jerry; stereotyper; representation; reklam; Social Sciences;

    Sammanfattning : Kan vi mer? – En kvalitativ textanalys av representationen av karaktären Jerry i förhållande till hans funktionsnedsättning i ICAs reklamfilmer är författad av Hannah Busch och Emma Olausson inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. I samband med ICAs “Vi kan mer”-initiativ, som syftade till att integrera personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet, introducerades en ny karaktär i ICAs tv-reklamserie: Jerry, som har Downs syndrom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hannah Busch.

Din email-adress: