Sökning: "Hannah Busch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah Busch.

 1. 1. Emojikulturen : emotionalisering och församtaligande av skriftlig kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannah Busch; Emma Olausson; [2018]
  Nyckelord :emoji; emojibruk; emotionalisering; församtaligande; intimitet; känsloförmedling; mikromaktsutövning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emojikulturen - Emotionalisering och församtaligande av skriftlig medierad kommunikation är författad av Hannah Busch och Emma Olausson, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Studiens syfte har varit att utmana föreställningen om att förmågan att kommunicera känslor i medierad kommunikation gått förlorat i och med den ökade digitaliseringen, genom att undersöka vad som händer med samtalet när emoji används i kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Kan vi mer? : en kvalitativ textanalys av representationen av karaktären Jerry i förhållande till hans funktionsnedsättning i ICAs reklamfilmer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hannah Busch; Emma Olausson; [2016]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; ICA-Jerry; stereotyper; representation; reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kan vi mer? – En kvalitativ textanalys av representationen av karaktären Jerry i förhållande till hans funktionsnedsättning i ICAs reklamfilmer är författad av Hannah Busch och Emma Olausson inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. I samband med ICAs “Vi kan mer”-initiativ, som syftade till att integrera personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet, introducerades en ny karaktär i ICAs tv-reklamserie: Jerry, som har Downs syndrom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hannah Busch.

Din email-adress: