Sökning: "Hannah Molin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hannah Molin.

 1. 1. Who is your partner? Knowledge transfer between a large firm and a start-up

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hannah Molin; Patrik Ujlaki; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Inter-organizational dynamics; Absorptive capacity; Large firm; Start-up;

  Sammanfattning : As cooperative agreements between larger firms and start-ups continue to surge in the era of digitalization, the knowledge transfer between two such parties become increasingly important to understand. This thesis aims to shed light on how the inter-organizational dynamics between a large firm and a start-up affect knowledge transfer in the context of digitalization, covering power relations, trust and risk, structures and mechanisms, and finally social ties. LÄS MER

 2. 2. Företagens närvaro i sociala medier : En studie om hur användare förhåller sig till företagssidor i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hannah Öhrström; Nathalie Molin; [2014]
  Nyckelord :Social media; business pages; businesses constant presence; consumer attitudes; motivation; image; Sociala medier; företagssidor; företags ständiga närvaro; konsumentattityd; motivation; image;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur användare av sociala medier förhåller sig till, och varför de väljer att följa företagssidor i sociala medier, vad de förväntar sig av dem samt hur de upplever företagens ständiga närvaro. Vi har undersökt detta utifrån en kvalitativ ansats och har använt fokusgrupper för att samla in studiens empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Youbranding - The marketing strategy of replacing the corporate brand name with personal names.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jessica Hedin; Hannah Molin; [2014]
  Nyckelord :Youbranding; Debranding; Brand loyalty; Campaign; Marketing strategy;

  Sammanfattning : The importance of obtaining and retaining loyal customers, instead of attracting as many customers as possible, is and always has been a constant struggle among businesses. New marketing strategies are utilized in order to attract attention and to differentiate the brand from the competition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hannah Molin.

Din email-adress: