Sökning: "Hedonic price index"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hedonic price index.

 1. 1. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Prisutvecklingen i Stockholms stadsutvecklingsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Wassenius; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; Stockholm; stadsutvecklingsområden; bostadsrätt; hedonisk prismodell; regressionsanalys; Development in price; urban development areas; hedonic price model; regression analysis; Business and Economics; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stockholms stad äger stor del av marken i Stockholms kommun. När byggherrar vill bygga bostäder tecknar Stockholms stad och byggherrarna ett markanvisningsavtal. Vid tecknade av markanvisningsavtalet bestäms priset för marken men förvärvet genomförs först när fastigheten tillträds. LÄS MER

 3. 3. Statistical learning procedures for analysis of residential property price indexes

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Otto Rydén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Residential Price Property Indexes (RPPIs) are used to study the price development of residential property over time. Modeling and analysing an RPPI is not straightforward due to residential property being a heterogeneous good. LÄS MER

 4. 4. What drives the value of art? - A quantitative study on the Swedish market for paintings

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Raza; Dennis Kundu; [2017]
  Nyckelord :Hedonic price index; returns; market for paintings; valuation;

  Sammanfattning : In 1989, Swedish writer Olof Lagercrantz sold "Fyrtornet II" by August Strindberg for 15.6 MSEK, a painting he had bought 11 years earlier for 70,000 SEK. This story is reminiscent of the public perception of the market for paintings, namely that art and high quality paintings in particular, are good investments. LÄS MER

 5. 5. The Art of Diversifying an Investment Portfolio with Art

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Östergård-Hansen; Ausra Pipinyte; [2017]
  Nyckelord :art investments; alternative assets; portfolio diversification; hedonic art price index; art return;

  Sammanfattning : The paper discusses art as an alternative tool for portfolio diversification. As interdependence between the financial markets is growing and asset correlations are increasing, it becomes difficult to build a well-diversified investment portfolio. Our purpose is to find out if art could be used as an alternative portfolio diversifier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hedonic price index.

Din email-adress: