Sökning: "Helena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Helena Karlsson.

 1. 1. Förutsättningar för intermodala transporter : Fallstudie i Kronobergs län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Jeppe Lindström; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; järnväg; kombiterminal; omlastningsterminal; förutsättningar;

  Sammanfattning : Magisteruppsats (30 HP) i logistik för Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet, 4FE19E, VT 17 Författare: Erik Karlsson & Jeppe Lindström Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Förutsättningar för intermodala transporter Bakgrund: Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för miljön är att använda sig av intermodala transporter, vilket är en transport där lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan avsändning och mottagning. Bytet av transportslag sker i en kombi- och omlastningsterminal. LÄS MER

 2. 2. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barns språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses responsibilities; children s language development; deviant language development; language screening; atypisk språkutveckling; barns språkutveckling; BHV-sjuksköterskors ansvar; språkscreening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns grundläggande språkkunskaper utvecklas under förskoleåldern (2-6år) och de befinner sig under denna period i ett språkfönster då språkutvecklingen är inne i en gynnsam fas. Upptäcks barn med språksvårigheter och får rätt insatser under denna period förbättras förutsättningarna för barnets fortsatta språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. ”Alla får vara med och leka” : En kvalitativ undersökning om hur förskolepersonalens förhållningssätt och kunskaper om sociala relationer påverkar barns möjlighet till lek och lärande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Karlsson; Angelica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lek; lekförståelse; förskolepersonalens roll; makt; förskola;

  Sammanfattning : Förskolan är starten på det livslånga lärandet och genom leken kan barnen utvecklas och skapa lärande. Trots att barnen leker stora delen av dagen finns det en risk att de inte får medverka och känna sig inkluderade i leksituationer. Syftet var att undersöka förskolepersonalens roll för barns skapande av sin lekförståelse. LÄS MER

 5. 5. Kassagenerering hos svenska börsbolag : En studie om i vilken mån det redovisade resultatet genererar pengar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Karlsson; Helena Björklund; [2016]
  Nyckelord :Kassagenerering; periodiserat resultat; vinstmanipulering; kassaflöde.;

  Sammanfattning : SyfteStudien ämnar att undersöka kassagenereringen hos 30 svenska börsnoterade företag under en sjuårsperiod som utgörs av åren 2008-2014.MetodUndersökningen bygger på en kvantitativ metod där uppgifter om företagens redovisade resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Karlsson.

Din email-adress: