Sökning: "Helena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Helena Karlsson.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med kroniska bensår - Påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Karlsson; Kinora Yenvo; [2017-07-03]
  Nyckelord :bensår; hälsorelaterad livskvalitet; lidande; komorbiditet;

  Sammanfattning : På grund av den ökade livslängden kommer Sverige få allt fler äldre människor och med det kommer även antalet personer som lever med kroniska bensår att öka. Personer med kroniska bensår vårdas på olika vårdinstanser och därför är sannolikheten stor att man som sjuksköterska vårdar denna patientgrupp i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Quantifying the Impact of Potential Brexit Scenarios Utilising a Double-Logarithmic Gravity Equation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacqueline Karlsson; Helena Melin; [2017-06-29]
  Nyckelord :Automotive Industry; Brexit; Gravity Equation; Trade Costs;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of this research report was to project if the Brexit wouldnegatively impact the export quantities of passenger cars from Germany to the UK.The automotive industry is highly interconnected and barriers could severely impactthe supply chain networks of automotive manufacturers. LÄS MER

 4. 4. ”Alla får vara med och leka” : En kvalitativ undersökning om hur förskolepersonalens förhållningssätt och kunskaper om sociala relationer påverkar barns möjlighet till lek och lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Karlsson; Angelica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lek; lekförståelse; förskolepersonalens roll; makt; förskola;

  Sammanfattning : Förskolan är starten på det livslånga lärandet och genom leken kan barnen utvecklas och skapa lärande. Trots att barnen leker stora delen av dagen finns det en risk att de inte får medverka och känna sig inkluderade i leksituationer. Syftet var att undersöka förskolepersonalens roll för barns skapande av sin lekförståelse. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för intermodala transporter : Fallstudie i Kronobergs län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Jeppe Lindström; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; järnväg; kombiterminal; omlastningsterminal; förutsättningar;

  Sammanfattning : Magisteruppsats (30 HP) i logistik för Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet, 4FE19E, VT 17 Författare: Erik Karlsson & Jeppe Lindström Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Förutsättningar för intermodala transporter Bakgrund: Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för miljön är att använda sig av intermodala transporter, vilket är en transport där lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan avsändning och mottagning. Bytet av transportslag sker i en kombi- och omlastningsterminal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Karlsson.

Din email-adress: