Sökning: "Helena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Helena Karlsson.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med kroniska bensår - Påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Karlsson; Kinora Yenvo; [2017-07-03]
  Nyckelord :bensår; hälsorelaterad livskvalitet; lidande; komorbiditet;

  Sammanfattning : På grund av den ökade livslängden kommer Sverige få allt fler äldre människor och med det kommer även antalet personer som lever med kroniska bensår att öka. Personer med kroniska bensår vårdas på olika vårdinstanser och därför är sannolikheten stor att man som sjuksköterska vårdar denna patientgrupp i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Quantifying the Impact of Potential Brexit Scenarios Utilising a Double-Logarithmic Gravity Equation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacqueline Karlsson; Helena Melin; [2017-06-29]
  Nyckelord :Automotive Industry; Brexit; Gravity Equation; Trade Costs;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of this research report was to project if the Brexit wouldnegatively impact the export quantities of passenger cars from Germany to the UK.The automotive industry is highly interconnected and barriers could severely impactthe supply chain networks of automotive manufacturers. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för intermodala transporter : Fallstudie i Kronobergs län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Jeppe Lindström; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; järnväg; kombiterminal; omlastningsterminal; förutsättningar;

  Sammanfattning : Magisteruppsats (30 HP) i logistik för Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet, 4FE19E, VT 17 Författare: Erik Karlsson & Jeppe Lindström Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Förutsättningar för intermodala transporter Bakgrund: Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för miljön är att använda sig av intermodala transporter, vilket är en transport där lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan avsändning och mottagning. Bytet av transportslag sker i en kombi- och omlastningsterminal. LÄS MER

 4. 4. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barns språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses responsibilities; children s language development; deviant language development; language screening; atypisk språkutveckling; barns språkutveckling; BHV-sjuksköterskors ansvar; språkscreening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns grundläggande språkkunskaper utvecklas under förskoleåldern (2-6år) och de befinner sig under denna period i ett språkfönster då språkutvecklingen är inne i en gynnsam fas. Upptäcks barn med språksvårigheter och får rätt insatser under denna period förbättras förutsättningarna för barnets fortsatta språkutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Karlsson.

Din email-adress: