Sökning: "Helena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Helena Karlsson.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Kassagenerering hos svenska börsbolag : En studie om i vilken mån det redovisade resultatet genererar pengar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Karlsson; Helena Björklund; [2016]
  Nyckelord :Kassagenerering; periodiserat resultat; vinstmanipulering; kassaflöde.;

  Sammanfattning : SyfteStudien ämnar att undersöka kassagenereringen hos 30 svenska börsnoterade företag under en sjuårsperiod som utgörs av åren 2008-2014.MetodUndersökningen bygger på en kvantitativ metod där uppgifter om företagens redovisade resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Bland krukor och fat : Utveckling av en webbplatsprototyp för det lilla B2C e-handelsföretaget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :B2C e-handel; användarcentrerad design; användarupplevelsen; upplevelsebaserade webbplatser; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : This report describes the process of developing and evaluating a prototype for a user friendly, experience based B2C (business to consumer) e-commerce business for a small company that manufactures and sells ceramic art handicrafts. The prototype was developed from scratch since the ceramist did not have a website prior to this project. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation : En jämförande studie mellan olika anställningsformer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Karlsson; Helena Castell; [2016]
  Nyckelord :Forms of employment; age; gender; job satisfaction; Job requirement; control at work; social interaction; organizational culture; leadership; commitment to the organization; job designs; Anställningsformer; ålder; kön; arbetsmotivation; arbetskrav; kontroll i arbetet; social interaktion; organisationskultur; ledarskap; engagemang i organisationen; arbetsmotiv;

  Sammanfattning : Arbetsmotivation på en arbetsplats kan kännetecknas av en bra arbetsmiljö, ett ökat ansvarstagande och att chefen och medarbetarna strävar efter att uppnå samma mål. I det moderna arbetslivet har arbetsmarknaden förändrats med ständiga effektiviseringar och slimmade organisationer. LÄS MER

 5. 5. Textilt återbruk : En studie om elevers och lärares attityder till hållbar utveckling i textilslöjden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :textilslöjd; textilt återbruk; hållbar utveckling; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka textillärares och elevers reflektioner kring textilt återbruk i vardagen och i textilslöjden. Textilt återbruk är ett begrepp som används i samband med att begagnade kläder och textilier återanvänds till nya produkter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Karlsson.

Din email-adress: