Sökning: "Helena Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Helena Larsson.

 1. 1. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 2. 2. Sex socialsekreterares upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Larsson; Helena Häggström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konstverket som essä och tänkandets praktiker

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Helena Hildur W.; [2016]
  Nyckelord :studies in practical knowledge; knowledge-making; forms of knowledge; thinking practices; artistic dialogue; intuition; den praktiska kunskapens teori; kunskapande; kunskapsformer; tänkandets praktiker; konstnärligt samtal; intuition;

  Sammanfattning : This study sets out from an artistic workshop designed to investigate light, colour and spatiality. During the original event, a number of participants joined to collaborate by means of painting, dialogue and exercises in movement. LÄS MER

 4. 4. Känslor, Narration och Hegemoni Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas´teorier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Larsson; [2015-11-09]
  Nyckelord :narration; hegemoni; känslor; Marija Gimbutas;

  Sammanfattning : Argumenten i debatten om Marija Gimbutas och hennes forskning har löpt i ungefär samma banor de senaste 20-30 åren och jag har försökt utvinna ny kunskap ur materialet, som omfattat arkeologiska verk, artiklar, recensioner och debattinlägg på webbsidor, genom att pröva nya infallsvinklar på ämnet. Jag fascinerades av just upprepningarna av argument och deras uttrycksformer. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse - en text- och innehållsanalys av materialet En läsande klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Hjorth; Isabella Hylin; [2015]
  Nyckelord :grundskola; En läsande klass; literacy; läsförståelse; lässtrategier; sociokulturellt perspektiv; the Four Resources Model;

  Sammanfattning : Syftet med vår text- och innehållsanalys är att närmre undersöka det kostnadsfria materialet En läsande klass (2014) ur ett literacyperspektiv. En läsande klass (2014) utger sig för att vara ett verktyg för yrkesverksamma lärare att arbeta med läsförståelse genom olika strategier, dock har materialet (ELK, 2014) mötts av en del kritik från framstående forskare inom området för läsförståelse (Damber & Nilsson, 2014; i Larsson, 2014). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Larsson.

Din email-adress: