Sökning: "Helena Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Helena Larsson.

 1. 1. The democratic arms export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Helena Larsson; [2018]
  Nyckelord :arms export; democracy;

  Sammanfattning : Arms export research has largely focused on the behaviour of superpowers or major powers, while arms export behaviour of small democracies has received little attention. By using a quantitative method, this paper explored whether democracy had any impact on the arms export behaviour of small democracies. LÄS MER

 2. 2. Liten måste bli storErfarenheter av att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Larsson; Helena Neander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 4. 4. Sex socialsekreterares upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Larsson; Helena Häggström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konstverket som essä och tänkandets praktiker

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Helena Hildur W.; [2016]
  Nyckelord :studies in practical knowledge; knowledge-making; forms of knowledge; thinking practices; artistic dialogue; intuition; den praktiska kunskapens teori; kunskapande; kunskapsformer; tänkandets praktiker; konstnärligt samtal; intuition;

  Sammanfattning : This study sets out from an artistic workshop designed to investigate light, colour and spatiality. During the original event, a number of participants joined to collaborate by means of painting, dialogue and exercises in movement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Larsson.

Din email-adress: