Sökning: "Hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 2. 2. Att skapa PrakTeori. : En aktionsforskningsstudie om att kombinera teori och praktik i två ämnen som förväntas vara mestadels praktiska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Björk Forsberg; Maria Ericsson McDaniel; [2017]
  Nyckelord :theoretical; practical; sociocultural perspective; music; domestic science; teori; praktik; sociokulturellt perspektiv; musik; hem-och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla vårt arbetssätt i musik och hem- och konsumentkunskap samt öka förutsättningarna för elevers förmåga att kombinera teori och praktik. Forskning om lärande i utbildningssammanhang visar stort intresse för begrepp som teori och praktik, vilket vi tar fasta på i föreliggande studie. LÄS MER

 3. 3. Arbete med kroppsbild i skolan. Ett elevperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Westberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka elevers upplevelser och attityder kring arbete med kroppsbild i och utanför skolan. 71 elever i årskurs 9 svarade på enkäter angående kroppsbild och resultatet påvisar att kroppsbild anses vara ett viktigt ämne att arbeta med bland ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har kosten för studieresultatet : På vilka sätt påverkar hälsovanorna betyget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anita Säfbom; [2017]
  Nyckelord :diet; meal habits; study results; health score; principal component analysis; Kost; måltidsvanor; studieresultat; hälsopoäng; principalkomponentanalys;

  Sammanfattning : Finns det någon substans i uttrycket ”du blir smartare av att äta fisk”, eller är det bara en myt? Syftet med studien är att undersöka om kosten, sömnen och fysisk aktivitet har någon betydelse för elevernas studieresultat, i form av betyg i grundskolans årskurs 8, samt om det finns skillnader kopplat till kön. Att belysa vad som är viktigt i kostens sammansättning, måltidsvanor och hur det påverkar kognitionen. LÄS MER

 5. 5. Att bedöma i hem- och konsumentkunskap : En studie om hem- och kunskapslärares bedömningspraxis och tankar om kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Daniel Wirthig; [2017]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; kunskapskrav; summativ bedömning; formativ bedömning; mixed methods;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som innebär att den enskilda läraren ska bedöma och betygsätta elevernas kunskaper utifrån skolans styrdokument på ett sätt som är både rättssäkert och likvärdigt. Arbetet med bedömning och betygsättning kan vara särskilt komplicerat för hem- och konsumentkunskapslärare eftersom ämnet innehåller en stor blandning av teoretiska och praktiska förmågor som ska bedömas på endast 118 undervisningstimmar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hem- och konsumentkunskap.

Din email-adress: