Sökning: "Hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Att skapa PrakTeori. : En aktionsforskningsstudie om att kombinera teori och praktik i två ämnen som förväntas vara mestadels praktiska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Björk Forsberg; Maria Ericsson McDaniel; [2017]
  Nyckelord :theoretical; practical; sociocultural perspective; music; domestic science; teori; praktik; sociokulturellt perspektiv; musik; hem-och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla vårt arbetssätt i musik och hem- och konsumentkunskap samt öka förutsättningarna för elevers förmåga att kombinera teori och praktik. Forskning om lärande i utbildningssammanhang visar stort intresse för begrepp som teori och praktik, vilket vi tar fasta på i föreliggande studie. LÄS MER

 2. 2. Arbete med kroppsbild i skolan. Ett elevperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Westberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka elevers upplevelser och attityder kring arbete med kroppsbild i och utanför skolan. 71 elever i årskurs 9 svarade på enkäter angående kroppsbild och resultatet påvisar att kroppsbild anses vara ett viktigt ämne att arbeta med bland ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Att bedöma i hem- och konsumentkunskap : En studie om hem- och kunskapslärares bedömningspraxis och tankar om kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Daniel Wirthig; [2017]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; kunskapskrav; summativ bedömning; formativ bedömning; mixed methods;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som innebär att den enskilda läraren ska bedöma och betygsätta elevernas kunskaper utifrån skolans styrdokument på ett sätt som är både rättssäkert och likvärdigt. Arbetet med bedömning och betygsättning kan vara särskilt komplicerat för hem- och konsumentkunskapslärare eftersom ämnet innehåller en stor blandning av teoretiska och praktiska förmågor som ska bedömas på endast 118 undervisningstimmar. LÄS MER

 4. 4. Kamratbedömning och självbedömning i hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andrea Silier; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om och hur framförallt kamratbedömning men även självbedömning används i ämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på lärarens inställning. Metoden som används är halvstrukturerade intervjuer och en enkät. LÄS MER

 5. 5. Läromedlets roll. Hem- och konsumentkunskapslärares användning och uppfattning av läromedel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Sjövall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns ingen fastställd definition av vad ett läromedel är vilket skapar möjlighet till en stor kreativitet för lärare när de ska planera och genomföra undervisning. Läromedel inom hem- och konsumentkunskap kan vara allt ifrån livsmedel till digital teknik, men ändå visar resultatet i denna undersökning att läroboken är ett av det främst använda läromedlet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hem- och konsumentkunskap.

Din email-adress: