Sökning: "Henrik Embretsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Embretsen.

  1. 1. Mottagligheten för energibesparandeoch beteendeförändrande innovationer : En svensk studie om benägenheten till att spara energi

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Daniel Embretsen; William Bocenda; Henrik Rollstedt; [2015]
    Nyckelord :Adaption; innovation; opinionsledare; innovatörer; tidiga användare; segmentering;

    Sammanfattning : Date: June 5th 2015 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Bocenda, William 19900822. Embretsen, Daniel 19880522. Rollstedt, Henrik 19910328. Title: The receptiveness of energy-saving innovations that encourage behavioral change. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Embretsen.

Din email-adress: