Sökning: "Henrik Hållén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hållén.

  1. 1. Association Rules in Parameter Tuning : for Experimental Designs

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

    Författare :Henrik Hållén; [2014]
    Nyckelord :Evolutionary Computation; Evolutionary Algorithms; Data mining; association rules; parameter tuning; In- PUT; SPOT;

    Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the possibility ofusing association rule algorithms to automatically generaterules for the output of a Parameter Tuning framework. Therules would be the basis for a recommendation to the user regardingwhich parameter space to reduce during experimentation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Hållén.

Din email-adress: