Sökning: "Henrik Nilsmo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Nilsmo.

 1. 1. Entrepreneurs’ work with Factors for Success in a Start-up Business

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsmo; Viktor Tornberg; [2009]
  Nyckelord :start-up; start-up business; entrepreneur; success factor; effectuation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether there are any key factors for success to look for in launching a new business that affects the subsequent performance of the venture. Further on, the study will examine if there are any differences between believed and actual factors for success for an entrepreneur and the key factors for success given by existing theory. LÄS MER

 2. 2. Nysvenskan - hur etnisk mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Zethelius; Henrik Nilsmo; Helene Nathhorst Spångberg; Marcus Friberg; [2008]
  Nyckelord :mångfald; innovation; diversity of mind; homogen; heterogen; dagstidning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda om och i så fall hur etniskt mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats utifrån vilka vi utförde nio semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Nilsmo.

Din email-adress: