Sökning: "Henrik Robert"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Henrik Robert.

 1. 1. Den nekande operationskonsten : En jämförande fallstudie mellan Operation Enduring Freedom och Operation Iraqi Freedom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Dunert; [2017]
  Nyckelord :Luftmakt; Nekande operationskonst; Pape; Operation Enduring Freedom; Operation Iraqi Freedom;

  Sammanfattning : There is a debate on how air power should be employed to attain success in war and conflicts. Although scholars do not fully agree on the subject, there is a consensus that attacking the opponents military forces’, a course of action referred to as denial, can contribute to a positive outcome on the battlefield. LÄS MER

 2. 2. Ansvar: Den offentliga makten och Det civila samhället : En kvalitativ fallstudie av flyktingkrisen 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emelie Carestam; [2017]
  Nyckelord :Det civila samhället; Den offentliga sektorn; Socialt kapital; Statsindividualism; Flyktingkrisen 2015; Ansvarsperspektivet; Robert Putnam; Henrik Bergren; Lars Trägårdh; Välfärdssamhället; Medborgaranda.;

  Sammanfattning : The civil society is considered an important component of a democratic system and is supported by political advocates. During the 2015 migrant crisis the voluntary sector, as part of the civil society, played an important role shouldering a lot of responsibility for the arrival of refugees. LÄS MER

 3. 3. Gene-ID Using Simultaneous DNA Barcoding and Enzymatic Labeling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Henrik Nordanger; [2017]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; Enzymatic labeling; Plasmids; Optical DNA mapping; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is an ever growing problem, and is considered one of the major challenges of modern medicine. In order to avoid further development and spread of multiresistance among bacteria, the use of antibiotics should be more restrictive, and more tailored to individual cases of infection. LÄS MER

 4. 4. Simulering av tvåfasflöde och neutronbrus i en kokvattenreaktor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för fysik (Chalmers)

  Författare :Carl Asplund; Magnus Gyllenhammar; Robert Klaar; Carl Liljenzin; Patrick Nilson; Henrik Wallenius; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete vidareutvecklas en redan befintlig modell för simuleringav tvåfasflöde i en kokvattenreaktor. Simuleringen av systemet sker genomproduktion av bubblor som sedan tillåts färdas genom reaktorkanalen. LÄS MER

 5. 5. Walnut Waves

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Jern; Robert Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Robert.

Din email-adress: