Sökning: "Hepatit C"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Hepatit C.

 1. 1. Sjuksköterskan i mötet med blodsmittade patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kajsa Rolfsman; Valmire Hasani; [2017]
  Nyckelord :Blodburen smitta; Hepatit B; Hepatit C; HIV; Mötet; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburna smittor är omgivna av tabu och stigma. Sjuksköterskan kan därför känna osäkerhet inför att möta denna patientgrupp, vilket kan resultera i ett dåligt bemötande från sjuksköterskan sida. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och attityder till skadeprevention inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bengtsson; Malin Berge; [2016-01-12]
  Nyckelord :Skadeprevention; Sprututbytesprogram; Säkra injektionslokaler; Sjuksköterskor; Attityder; Upplevelser; Individer som injicerar narkotika; KAP-modellen; Empowerment; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet med skadeprevention inom missbruksvården är ett omdiskuterat ämne som både har många förespråkare och kritiker. Då HIV och hepatit C idag är ett globalt problem tvingas många länder ta ställning till hur dessa smittor ska reduceras. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens attityder mot patienter med hepatit C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hägg; [2016-01-11]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; attityder; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en virusinfektion som smittar via blodkontakt. I Sverige finns idag ca 50 000 kroniska bärare av viruset. Den vanligaste smittvägen i västvärlden är via delning av injektionsutrustning. Ny, effektiv behandling finns att tillgå som gör att infektionen läker ut i 90 procent av fallen. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens behov av kunskap vid vård av personer med vanliga blodsmittor : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Wadenvik; [2016]
  Nyckelord :Aids; attityder; hepatit B; hepatit C; hiv; kunskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hepatit C.

Din email-adress: