Sökning: "Hepatit C"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Hepatit C.

 1. 1. Hur effektiv och säker är kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir mot kronisk hepatit C-infektion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Rydén; [2017]
  Nyckelord :Hepatit C; sofosbuvir; velpatasvir;

  Sammanfattning : Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 deaths every year due to complications. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan i mötet med blodsmittade patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kajsa Rolfsman; Valmire Hasani; [2017]
  Nyckelord :Blodburen smitta; Hepatit B; Hepatit C; HIV; Mötet; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburna smittor är omgivna av tabu och stigma. Sjuksköterskan kan därför känna osäkerhet inför att möta denna patientgrupp, vilket kan resultera i ett dåligt bemötande från sjuksköterskan sida. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och attityder till skadeprevention inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bengtsson; Malin Berge; [2016-01-12]
  Nyckelord :Skadeprevention; Sprututbytesprogram; Säkra injektionslokaler; Sjuksköterskor; Attityder; Upplevelser; Individer som injicerar narkotika; KAP-modellen; Empowerment; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet med skadeprevention inom missbruksvården är ett omdiskuterat ämne som både har många förespråkare och kritiker. Då HIV och hepatit C idag är ett globalt problem tvingas många länder ta ställning till hur dessa smittor ska reduceras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hepatit C.

Din email-adress: