Sökning: "Hepatitis C"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Hepatitis C.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens attityder mot patienter med hepatit C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hägg; [2016-01-11]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; attityder; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en virusinfektion som smittar via blodkontakt. I Sverige finns idag ca 50 000 kroniska bärare av viruset. Den vanligaste smittvägen i västvärlden är via delning av injektionsutrustning. Ny, effektiv behandling finns att tillgå som gör att infektionen läker ut i 90 procent av fallen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med hepatit C : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Hallström; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Health; Hepatitis C; Lifeworld; Patient; Hepatit C; Hälsa; Livsvärld; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja patientens hälsa. Upplevelsen av hälsa är individuell och omfattar individens livsvärld, livssituation och livskvalitet. Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett RNA-virus och kan leda till allvarliga leversjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

 4. 4. Vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Johanna Persson; [2015]
  Nyckelord :Hepatitis C; Experiences; Patient-Professional relations; Patients; Encounter; Discrimination; Hepatit C; Erfarenheter; Patient-vårdarerelationer; Patienter; Bemötande; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att dessa färgar mötet med patienter. LÄS MER

 5. 5. Improvement in Hepatitis “C” viral infection with advanced antiviral therapy,treatment – a meta-analysis

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Muhammad Haidar Zaman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Hepatitis is the inflammation of liver and there are many reasons of hepatitis. Among these reasons the viral hepatitis due to hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C Virus (HCV) are the common hepatic infections and the major causes of liver cancer and liver cirrhosis in the world especially in Asia and Medal east. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hepatitis C.

Din email-adress: