Sökning: "Hepatitis C"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Hepatitis C.

 1. 1. Hur effektiv och säker är kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir mot kronisk hepatit C-infektion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Rydén; [2017]
  Nyckelord :Hepatit C; sofosbuvir; velpatasvir;

  Sammanfattning : Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 deaths every year due to complications. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens attityder mot patienter med hepatit C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hägg; [2016-01-11]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; attityder; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en virusinfektion som smittar via blodkontakt. I Sverige finns idag ca 50 000 kroniska bärare av viruset. Den vanligaste smittvägen i västvärlden är via delning av injektionsutrustning. Ny, effektiv behandling finns att tillgå som gör att infektionen läker ut i 90 procent av fallen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hepatit C : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Hallström; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Health; Hepatitis C; Lifeworld; Patient; Hepatit C; Hälsa; Livsvärld; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja patientens hälsa. Upplevelsen av hälsa är individuell och omfattar individens livsvärld, livssituation och livskvalitet. Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett RNA-virus och kan leda till allvarliga leversjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Improvement in Hepatitis “C” viral infection with advanced antiviral therapy,treatment – a meta-analysis

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Muhammad Haidar Zaman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Hepatitis is the inflammation of liver and there are many reasons of hepatitis. Among these reasons the viral hepatitis due to hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C Virus (HCV) are the common hepatic infections and the major causes of liver cancer and liver cirrhosis in the world especially in Asia and Medal east. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hepatitis C.

Din email-adress: