Sökning: "Hepatitis C"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Hepatitis C.

 1. 1. Hur effektiv och säker är kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir mot kronisk hepatit C-infektion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Rydén; [2017]
  Nyckelord :Hepatit C; sofosbuvir; velpatasvir;

  Sammanfattning : Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 deaths every year due to complications. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens attityder mot patienter med hepatit C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hägg; [2016-01-11]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; attityder; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en virusinfektion som smittar via blodkontakt. I Sverige finns idag ca 50 000 kroniska bärare av viruset. Den vanligaste smittvägen i västvärlden är via delning av injektionsutrustning. Ny, effektiv behandling finns att tillgå som gör att infektionen läker ut i 90 procent av fallen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hepatit C : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Hallström; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Health; Hepatitis C; Lifeworld; Patient; Hepatit C; Hälsa; Livsvärld; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja patientens hälsa. Upplevelsen av hälsa är individuell och omfattar individens livsvärld, livssituation och livskvalitet. Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett RNA-virus och kan leda till allvarliga leversjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hepatitis C.

Din email-adress: