Sökning: "Historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet Historiemedvetande.

 1. 1. Det svårtolkade historiemedvetandet Så har historiemedvetande definierats av det kontinentala forskningsfältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Måns Rasmusson; Pontus Berkenäs; [2018]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historia; Historiedidaktik; Forskningsfält; Definition; Utvecklat; Tolkningar; Förståelse; Kontinentala historiedidaktiska forskningsfältet; VFU; Sammstämmighet; Föråldrad; Problematik;

  Sammanfattning : I den här kunskapsöversikten undersöks begreppet historiemedvetande och den komplexitet som det för med sig. Det kontinentala historiedidaktiska fältet har undersökt begreppet och visar till stor del en samstämmighet när det gäller den ursprungliga definitionen skriven 1979 av Jeismann. LÄS MER

 2. 2. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Ramadan; [2018]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Primärkällor; Historisk empati; Källkritik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker forskningen om hur primärkällor kan vara en resurs i historieundervisningen samt vilken inverkan de har på elevers historiska tänkande. Frågeställningen och kunskapsöversiktens utgångspunkt är: Vad visar forskning om arbete med primärkällor i historieundervisningen? Genom att undersöka forskningsområdet, primärkällor i historieundervisningen, har jag identifierat tre övergripande teman. LÄS MER

 3. 3. Surkål, Jänkare och Skotthål : Historiebruk och Historiemedvetande i Call of Duty WWII – Datorspel som komplement till historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amer Mujdzic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens mål är analysera ett specifikt kommersiellt datorspel som komplement till undervisning i ämnet historia. Studien bygger på och är inspirerad av teorier om historiebruk och historiemedvetande. Spelet, Call of Duty WWII (2017), är av kategorin first-person shooter spel inom genren actionspel. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning – för vem? : En intervjustudie om historielärares uppfattningar om historieundervisning i skolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carin Welin; [2018]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historieundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att bidra med kunskap om hur historielärare på mellanstadiet beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska perspektiven med fokus på vem. Frågan är relevant med tanke på att innehållet i aktuell läroplan och förekommande läromedel inte tar hänsyn till de mångkulturella elevgrupper som representeras på många svenska grundskolor i dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur som ett didaktiskt verktyg i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Hägermyr; Neressa Ödman; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Empatiförmåga; Historiemedvetande; Historieundervisning; Perspektivtagandeförmåga; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : The aim of this research overview was to examine what role fiction literature plays in history teaching. To clarify and delineate the area of interest, we limited our focus to this question: What does research say about fiction literature as a didactic tool in history teaching? In short, our study is a systematic overview of international and Swedish research that highlights the question we addressed from different perspectives. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Historiemedvetande.

Din email-adress: