Sökning: "Historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Historieundervisning.

 1. 1. En fenomenografisk studie om hur gymnasielärare i historia uppfattar internets påverkan på undervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tomas Wiederholm; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; historiedidaktik; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur en grupp gymnasielärare i historia uppfattar att internet har påverkat deras undervisning. Skolans digitalisering och tillgången till internet som ett ständigt närvarande medium är något som accelererat och på olika sätt kommit att påverka skolan och lärares yrkesutövning. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar med förintelsen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Asmir Mujacic; Johan Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Förintelsen; Undervisning; Historieundervisning; Teaching Holocaust; Holocaust; Folkmord; Genocide; Metodik; Teaching Method;

  Sammanfattning : The main purpose of this overview was to identify the challenges and possibilities, we as pending teachers in secondary and upper secondary school, might face when teaching the Holocaust. A secondary purpose was to look into what tools and abilities researchers point out to be useful when teaching the Holocaust. LÄS MER

 3. 3. "En tyst revolution" : Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Kajsa Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; perspektiv; ämnesplan; identitet; problematisering; tankeredskap; genusperspektiv; subjektifikation; emancipation;

  Sammanfattning : According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. LÄS MER

 4. 4. Historieämnet och det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stiliani Notou; Narisa Jensen; [2018]
  Nyckelord :didaktik; historieundervisning; mångkultur; historieämnet; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker frågan ” Vad säger forskning om historieämnet i förhållande till det mångkulturella klassrummet?” med syftet att ta reda på vad forskningen har kommit fram till. Frågeställningen problematiseras och diskuteras då svårigheter och möjligheter granskas. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Historieundervisning.

Din email-adress: