Sökning: "Historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet Historieundervisning.

 1. 1. Historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande processer : En litteraturstudie om eventuella samband mellan skolämnet historia och elevers identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carin Welin; [2017]
  Nyckelord :historiemedvetenhet; historieundervisning och identitetsskapande;

  Sammanfattning : Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i den samhälleliga kontexten. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande i svensk forskningslitteratur : En litteraturstudie om hur historiemedvetande definieras och kan utvecklas enligt svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa hur aktuell svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historiemedvetande samt att studera hur forskningen beskriver att utvecklandet av elevernas historiemedvetande kan främjas genom historieundervisning. I studien har olika didaktiska metoder och verktyg som forskarna förespråkar för att utveckla ett historiemedvetande lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. "Som vilken sagoberättelse som helst" : Fem lärare berättar om sin historieundervisning i mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :History; history teaching; multiculturalism; teaching methods; eurocentrism; Historia; historieundervisning; mångkultur; arbetssätt; eurocentrism;

  Sammanfattning : Samhället och skolan är idag en mångkulturell plats och i vissa klassrum har mer än hälften av eleverna utländsk bakgrund. Det finns en motsättning mellan det mångkulturella klassrummet och fokuseringen på den svenska historien i kursplanen i historia för årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Medborgarbildning genom historieundervisning : En undersökning och jämförelse av styrdokument för historia i Sverige och Finland med syfte att bättre förstå historieämnets medborgarfostrande funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isac Bergwall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolans huvudsakliga funktion är att förbereda individer för livet i samhället. Utbildningen måste alltså se till attfrämja och förmedla de värderingar och de egenskaper som av samhället anses önskvärda och detta kan idag förstås som ett demokratiskt medborgarideal. LÄS MER

 5. 5. En mångkulturell historieundervisning : En kvalitativ studie kring betydelsen av lärares interkulturella kompetens i relation till den mångkulturella historieundervisningen i högstadiet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Historieundervisning.

Din email-adress: