Sökning: "Historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Historieundervisning.

 1. 1. Utmaningar med förintelsen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Asmir Mujacic; Johan Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Förintelsen; Undervisning; Historieundervisning; Teaching Holocaust; Holocaust; Folkmord; Genocide; Metodik; Teaching Method;

  Sammanfattning : The main purpose of this overview was to identify the challenges and possibilities, we as pending teachers in secondary and upper secondary school, might face when teaching the Holocaust. A secondary purpose was to look into what tools and abilities researchers point out to be useful when teaching the Holocaust. LÄS MER

 2. 2. "En tyst revolution" : Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Kajsa Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; perspektiv; ämnesplan; identitet; problematisering; tankeredskap; genusperspektiv; subjektifikation; emancipation;

  Sammanfattning : According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. LÄS MER

 3. 3. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Ramadan; [2018]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Primärkällor; Historisk empati; Källkritik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker forskningen om hur primärkällor kan vara en resurs i historieundervisningen samt vilken inverkan de har på elevers historiska tänkande. Frågeställningen och kunskapsöversiktens utgångspunkt är: Vad visar forskning om arbete med primärkällor i historieundervisningen? Genom att undersöka forskningsområdet, primärkällor i historieundervisningen, har jag identifierat tre övergripande teman. LÄS MER

 4. 4. Historieläroböcker i ett heteronormativt samhälle - En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska historieläroböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Tingelholm; [2018]
  Nyckelord :heteronormativitet; historieundervisning; läroböcker; queerteori; innehållsanalys; Sverige; post 2011; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av heteronormativitet i tre svenska historieläroböcker. Denna undersökning ska även bidra till en förståelse av heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Surkål, Jänkare och Skotthål : Historiebruk och Historiemedvetande i Call of Duty WWII – Datorspel som komplement till historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amer Mujdzic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens mål är analysera ett specifikt kommersiellt datorspel som komplement till undervisning i ämnet historia. Studien bygger på och är inspirerad av teorier om historiebruk och historiemedvetande. Spelet, Call of Duty WWII (2017), är av kategorin first-person shooter spel inom genren actionspel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Historieundervisning.

Din email-adress: