Sökning: "History and Archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 750 uppsatser innehållade orden History and Archaeology.

 1. 1. ”Å tänk om en skull’ kör’ öve’ bron te Ölan’ en kväll” Diskussionen om Ölandsbron i svensk dagspress 1933-1982.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ebba Stensson; [2017]
  Nyckelord :Öland; Ölandsbron; Ölandsbladet; Barometern; Östra Småland; Kalmar; Småland; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ringspännen i Lund - Förändringar i materiell kultur i Norden under sen vikingatid och medeltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Isberg; [2017]
  Nyckelord :Ring brooches; Viking age; Middle ages; Lund; Scandinavia; Typology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the similarities and differences between them. LÄS MER

 3. 3. Ett kulturarv värt att satsa på - en studie över fornlämningars attraktionskraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Linda Wigert; [2017]
  Nyckelord :kulturarv; potential; fornlämningar; besöksnäring; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tourists are gathering to discover the ancient monuments of Sweden. A rising number of people find interest in exploring the cultural landscape. When they do, they often visit a few well-advertised sights that are easy to find through tourist information or online search engines. LÄS MER

 4. 4. ”Visa mig hur du bygger och jag ska säga dig vem du är”: en analys över 1500-talets högstatusbyggnader och dess val av positionering längs Malmös medeltida huvudgata

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Elinor Morge Vel; [2017]
  Nyckelord :Malmo; aristocracy; post-medieval; renaissance; early modern; historical buildings; urban archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : It is my belief that one must understand a city’s history to understand its present. A town should be seen as an ongoing process, and its streets, blocks and architecture is to be seen as important actor in the course of events. LÄS MER

 5. 5. Vegetation history and human-environment interactions through the late Holocene in Konar Sandal, Kerman, SE Iran

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Karolina Gurjazkaite; [2017]
  Nyckelord :Agro-pastoralism; Climate Change; Geochemistry; Palynology; pollen analysis; palaeoecology; peat; Konar Sandal; Jiroft; Iran; Middle East; Vegetation history; Environmental history; Saharo-sindian; pseudo-savanna; Archaeology; Jiroft culture;

  Sammanfattning : The Jiroft valley, in southeastern Iran, was an important agricultural centre since the Early Bronze Age (3rd millennium BCE). The valley is characterized by harsh environmental settings: hot climate with poor rainfall. However, more optimal conditions may have prevailed earlier that supported ancient settlements. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet History and Archaeology.

Din email-adress: