Sökning: "Holland"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Holland.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors val av födelseplats : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Bengtsson; Emelie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjukhusförlossning; Hemförlossning; Birth center förlossning; Val; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Background: In the world's industrialized countries, most women give birth to their children in hospitals, a birthplace that has become the norm. In Sweden, hospital birth and home birth are the options available. About 0.1 percent of women in Sweden are planning a home delivery but the interest is about 10 times higher. LÄS MER

 2. 2. Nederländerna & Höga Kusten : Vad var det som lockade?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Kalle Ulander; [2017]
  Nyckelord :Nederländerna; Holland; Höga Kusten; Turism; Destination;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cykelvägarnas utformning och möjligheterna till förbättring : En fallstudie i Linköping

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Arteen Khedr Abdulahad; Mark Khedr Abdulahad; [2017]
  Nyckelord :Säkerhet; framkomlighet; cykelvägar; cykelolyckor; stradaregistret; Safety; Accessibility; Cycle Routes; Bike Accidents; Criminal Record;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: In Sweden, the authorities have long realized that increasing cycling would give the community huge profits from an environmental perspective. About one third of the Swedish population is inactive during the day. Inactivity costs society annually six billion SEK. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor : faktorer av betydelse från frö till levererad planta

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axel Belsing; [2017]
  Nyckelord :sparris; kvalitetsbegrepp; asparagus; quality;

  Sammanfattning : Sparris är en perenn gröda som kan ge skörd i 10–15 år vilket är lika länge som många av dagens äppelodlingar. Detta gör att plantan som odlarna köper bör hålla en hög kvalité, för att få en högavkastande planta som lever länge. LÄS MER

 5. 5. The Strategic implementation of Urban Wind Turbines within the consumer market : Visualizing the possibilities for Urban Wind Turbines in the Netherlands

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Stephan Jacobs; [2017]
  Nyckelord :Blue Ocean Strategy; Strategic Canvas; Urban Wind Turbines; Green Consumerism; Value proposition.;

  Sammanfattning : The last couple of years the interest of consumers for environmental products has grown. This development has resulted in new and innovative product and markets. One of these markets is the Renewable energy system (RES) market for the home consumers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Holland.

Din email-adress: