Sökning: "Homeros"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Homeros.

 1. 1. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 2. 2. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 3. 3. Den gudomliga döden : Hur död och dödande uppfattas i Homeros Odysséen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Tuva Johansson; [2016]
  Nyckelord :Homeros; Odysséen; död; gudar; rättvisa; öde;

  Sammanfattning : How people perceive life and death changes over time and space. The question of a peoples’ comprehension about life and all that comes with it is significant in understanding a long gone civilization. LÄS MER

 4. 4. Vilken sträng var det som brast? En språklig och medicinsk diskussion med utgångspunkt från episoden med Teukros i Iliaden 8.321-334

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Grekiska (antik och bysantinsk)

  Författare :Göran Benoni; [2016]
  Nyckelord :Iliaden; Homeros; anatomi; bågsträng; sena; nerv; egyptiskt inflytande; Iliad; Homer; anatomy; bow-string; tendon; nerve; Egyptian influence; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : During the Trojan War, the Greek archer Teucer was hit by a stone on the collar-bone. His arm went numb, indicating a nerve injury. Through a linguistic and medical analysis, Homer’s anatomical knowledge is examined. LÄS MER

 5. 5. Paris, den trojanska prinsen : Jämförelse av Paris utifrån verket Iliaden och filmen Troy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Desireé Rajala Johansson; [2015]
  Nyckelord :Paris; trojanska kriget; Iliaden; Homeros; Troy; Wolfgang Petersen; kärlek; tapperhet; antika Grekland; antik grekisk kultur; antik grekisk religion och mytologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Trojan prince Paris is described in the Iliad and in the movie Troy in regard to love and bravery. Thereafter an analysis of the similarities and differences between the Iliad and the movie Troy will be made. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Homeros.

Din email-adress: