Sökning: "Hossein Hussain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hossein Hussain.

  1. 1. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
    Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

    Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hossein Hussain.

Din email-adress: