Sökning: "Hotellkedjor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Hotellkedjor.

 1. 1. Rekryteringsannonsernas dolda agenda : En fallstudie på en av Nordens ledande hotellkedjor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnéa Lundgren; Tommy Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Normativ styrning; diskursanalys; värderingar; ideal; identitetsreglering; socialisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisationers påverkan på human resource management : En fallstudie över hotellkedjor i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Natalie Delcid; [2017]
  Nyckelord :Human resource management; organisationsstruktur; motivation; gästvänlighet;

  Sammanfattning : Den är studien avser en fallstudie över tre olika hotell i Kalmar. I studien har det undersökts vilka organisatoriska faktorer som påverkar frontlinjepersonalen på ett hotell. Human resource management har varit det största fokuset i studien. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete inom den svenska hotellnäringen : En komparativ studie om hur två hotellkedjor arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenna Troberg; Malin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Sustainable tourism; sustainability measures; CSR; communication; brands.; Hållbar turism; hållbarhetsåtgärder; hållbarhetsarbete; CSR; kommunikation och varumärken.;

  Sammanfattning : I och med att konkurrensen och resandet ökat krävs det idag att aktörer inom turismbranschen hittar nya sätt att locka resenärer på. Varumärkesstrategier har därför expanderats och innefattar idag även företagets värderingar. LÄS MER

 4. 4. Den glömda marknadsföringen : En kvalitativ studie om hur hotell marknadsför och arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Nilsson; Mikaela Videfors; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet; hotell; marknadsföring; grön marknadsföring; miljö; CSR;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING TITEL: Den glömda marknadsföringen KURS: Företagsekonomi III – Examensarbete FÖRFATTARE: Erika Nilsson och Mikaela Videfors HANDLEDARE: Miralem Helmefalk EXAMINATOR: Leif V Rytting NYCKELORD: Marknadsföring, grön marknadsföring, CSR, miljö, hållbarhet, digital marknadsföring, hotell. SYFTE & FORSKNINGSFRÅGA: Studiens syfte är att undersöka hur hotell i Kalmarregionen arbetar med hållbarhet och hur det förmedlas genom deras marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Hotell : platsen för det nya urbana mötet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Leo Anderson; [2015]
  Nyckelord :den tredje platsen; mötesplats; hotell; Stockholms län; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Hotellbranschen har utvecklats till att fokuserar mer på att locka externa besökare utifrån, vilket förändrar dynamiken kring hur hotell ser på sig själva och dess omgivning. Denna uppsats syftar till att studerar hur hotellen använder sina publika utrymmen såsom lobby, bar och restaurang till att locka mer människor utifrån och vilka typer av rum som skapas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hotellkedjor.

Din email-adress: