Sökning: "Hybrid organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Hybrid organizations.

 1. 1. THE ‘COMPANIZATION’ ORGANIZATIONAL MODEL; Managerial challenges and responses in a peculiar hybrid organization. A case study on Plantagon International.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adriano Lauri; [2017-09-14]
  Nyckelord :Companization; Social enterprises; Hybrid organizations; Reverse stream of funding;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Online Workforce Scheduling and Routing : A case study at an on-site service provider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rasmus Fransson; Michael Janfjord; [2017]
  Nyckelord :workforce scheduling; online scheduling; routing problems; mobile workforce; WSRP; mathematical programming; integer programming; heuristics;

  Sammanfattning : The consumer market of today is characterized by emphasis on superior customer satisfaction and personalization of services. This entails higher customer expectations on organizations, which also includes the workforce scheduling processes in which the consumers expect more decision-power to dictate what they want, when and where they want services to be delivered. LÄS MER

 3. 3. Samhällets hjältar - och framtidens vinnare? En studie om hur ledningen i nystartade sociala företag hanterar motstridande krav

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elin Kjellström; Hanna Rondahl; [2017]
  Nyckelord :hybrid identity; hybrid organizations; institutional pluralism; social entrepreneurship; managerial responses;

  Sammanfattning : Social entrepreneurship is a trend that is becoming a more recognized societal phenomenon. Since the business model incorporates the competing social welfare and commercial logics, many researchers have questioned how leaders manage the effects of the institutional plurality. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of quantitative assessment extensions to a qualitative riskanalysis method

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Louise Svensson; [2017]
  Nyckelord :Risk analysis; Hybrid risk analysis; Quantitative risk analysis; Risk management; Risk assessment;

  Sammanfattning : The usage of information systems (IS) within organizations has become crucial. Information is one of the most vulnerable resources within an enterprise. Information can be exposed, tampered or made non-accessible, where the integrity, confidentiality or availability becomes affected. LÄS MER

 5. 5. Hybridsjuk vård - Hur allmänläkarens möjlighet att styras utifrån professionslogik påverkas till följd av NPM i primärvården.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sanna Westerberg; Maria Träisk; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; New Public Management; Market logic; Bureaucratic logic; Swedish primary care;

  Sammanfattning : This study examines whether and how New Public Management (NPM), bringing Bureaucratic and Market institutional logics to the sector of primary care, impacts the ability for medical doctors to organize their work per the logic of professionalism. Hence, this rapport is built upon a two sided key issue: how NPM is changing the organizational conditions for the health care providers in Sweden, providing institutional change and; how Bureaucratic logic and Market logic are conflicting with the logic of Professionalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hybrid organizations.

Din email-adress: