Sökning: "Hydrokinetic turbine"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hydrokinetic turbine.

 1. 1. Potential risks and prospects of protections of a hydrokinetic turbine implemented in the Amazon River, Colombia : A theoretical and practical study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Ulvmyr; [2016]
  Nyckelord :Hydrokinetic energy; erosion; CFD simulations;

  Sammanfattning : Electricity has been proved to be a crucial factor to achieve an economic and social development in emergent countries and is seen as a necessity to deplete the world’s poverty. As energy resources are getting scarce, a higher implementation of renewable electricity generation, such as hydropower, is a necessity. LÄS MER

 2. 2. A pilot study on the coupling potential for a hydrokinetic turbine within the Amazon basin : - Optimization from an energy perspective

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :Hydrokinetic turbine; CFD-analysis; Coupling;

  Sammanfattning : Many people around the world still lack access to a reliable electricity grid. Supplying electricity to remote off grid areas like villages around Leticia, Colombia is often interrelated with high costs and geographical limitations. Today most of the electricity demand is met through the usage of diesel generators. LÄS MER

 3. 3. Strömmande vattenkraft i Amazonas : En förstudie i Leticia, Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Johanna Granebring; Sara Andersson; [2010]
  Nyckelord :Hydrokinetic power; turbine; Amazonas; Strömmande vattenkraft; Amazonas; turbin; småskalig vattenkraft;

  Sammanfattning : Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete i ämnet maskinteknik med inriktning bistånd genomfört vårterminen 2010. Arbetet är ett samarbete med den svenska organisationen Ankarstiftelsen, som har bistått studenterna med kontakter i Leticia, Colombia. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hydrokinetic turbine.

Din email-adress: