Sökning: "Hysterectomy"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade ordet Hysterectomy.

 1. 11. Lust, hopp och saknad : Kvinnors upplevelser av sexualitet efter hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Dahlstrand; Sofie Söderblom; [2014]
  Nyckelord :Experience; hysterectomy; nursing; sexuality; women.; Hysterektomi; kvinnor; omvårdnad; sexualitet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Kunskapen om kvinnors upplevelser avsexualitet efter hysterektomi ärbristfällig bland sjukvårdspersonal.Eftersom att sexualitet är ett komplextfenomen krävs vidare forskning för attbelysa kvinnors upplevelser och därmedforma vårdpersonalens bemötande ochvårdens tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 12. Kvinnors sexualitet efter hysterektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Andersson; Katarina Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Sexuality; hysterectomy; female; nursing; Sexualitet; hysterektomi; kvinna; omvårdnad;

  Sammanfattning : Hysterektomi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen kvinnor genomgår och det är vanligt att kvinnans sexualitet påverkas. Sexualiteten är svårdefinierad och inrymmer mer än bara sexuella handlingar, det är en del av att vara mänsklig. LÄS MER

 3. 13. Kvinnors upplevelser och omvårdnadsbehov efter hysterektomi- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lindgren; Felicia Nordström; [2011]
  Nyckelord :benigna tillstånd; fysiskt; hysterektomi; information; omvårdnad; sexuell hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi på grund av benigna tillstånd är ett vanligt förkommande ingrepp hos kvinnor som kan medföra psykiska och fysiska utfall samt reducera lidande postoperativt. Syfte: Att belysa kvinnors upplevda hälsa efter hysterektomi på grund av benigna tillstånd, samt deras omvårdnadsbehov. LÄS MER

 4. 14. Hysterektomi : kvinnors upplevelser av den psykiska hälsan postoperativt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Victoria Brecht; Helena Carlsson; [2011]
  Nyckelord :hysterectomy; mental health; nursing; quality of life; women; hysterektomi; kvinnor; livskvalitet; omvårdnad; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Hysterektomi är idag en av de vanligaste operationerna som utförs på kvinnor, näst efter sectio både i Sverige som utomlands. Detta gör att kvinnors psykiska hälsa post hysterektomi är något som sjukvården bör ha kunskap om. LÄS MER

 5. 15. FTM Trans Theory VS. Trans Narratives : Working Towards an Updated Trans Theory

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Emily Nelson; [2011]
  Nyckelord :Female-to-Male FTM ; Halberstam; Gender Identity Disorder; Hysterectomy; Male-to-Female MTF ; Mastectomy; Metoidioplasty; Phalloplasty; Sexual Reassignment Surgery SRS ; Transgender; Transsexual;

  Sammanfattning : Theories are tools with which we critically analyze society‟s structure and understand experiences that are not our own. When theories no longer describe the narratives that they claim, we must update them. This thesis proposes to do just that. The trans theories of J. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hysterectomy.

Din email-adress: