Sökning: "Hysterectomy"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade ordet Hysterectomy.

 1. 16. Omvårdnad efter hysterektomi. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av psykologiskt omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Gustafsson; Ylva Sandberg; [2010]
  Nyckelord :hysterektomi; omvårdnad; psykologiskt omhändertagande; sexualitet; självbild; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor genomgår hysterektomi av benigna och maligna anledningar. I befintlig forskning framgår att kvinnor efterfrågar information och ökat stöd i samband med operation. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad till kvinnor som genomgått hysterektomi med fokus på det psykologiska omhändertagandet. LÄS MER

 2. 17. Preoperativa förutsättningar och postoperativ smärta efter hysterektomi

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marliese Andréasson; [2009-08-27]
  Nyckelord :Hysterectomy; nursing; pain relief; postoperative pain; preoperative anxiety; preoperative information; Hysterektomi; omvårdnad; postoperativ smärta; preoperativ information; preoperativ oro; smärtlindring;

  Sammanfattning : Andréasson, M, Preoperativa förutsättningar och postoperativ smärta efter hysterektomi. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, avancerad nivå (105-120 hp). Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008. LÄS MER

 3. 18. Omvårdnad i samband med hysterektomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Margareta Persson; Izabela Sztark; [2006]
  Nyckelord :hysterektomi; hysterectomy; information; information;

  Sammanfattning : Kvinnan uppfattar ofta livmodern som en symbol för kvinnlighet och sexualitet. Efter en hysterektomioperation upplever många kvinnor både fysiska och psykiska förändringar. LÄS MER

 4. 19. Kvinnors psykiska och fysiska erfarenheter av hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Magnusson; Sabina Pedersen; [2005]
  Nyckelord :Erfarenheter; Fysiskt; Hysterektomi; Psykiskt; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kännedom om den opererade kvinnans upplevda kroppsliga och psykiska förändring vid hysterektomi. Frågeställningarna var; Vilka förändringar upplever patienten? Vilket psykosocialt stöd kan ges av sjukvårdspersonal och anhöriga för att underlätta för kvinnan? Vilken grad/behov av kunskap finns bland patienterna? 9 vetenskapliga artiklar granskades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hysterectomy.

Din email-adress: