Sökning: "Hysterectomy"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade ordet Hysterectomy.

 1. 6. Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Paulina Strömberg; Jennifer Ejderlöf; [2016]
  Nyckelord :Hysterectomy; infertility; femininity; experiences; Hysterektomi; infertilitet; kvinnlighet; upplevelser;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi.Bakgrund: Hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp där livmodern avlägsnas. I Sverige genomgår årligen cirka 10 000 kvinnor hysterektomi. Indikationer för hysterektomi kan vara onormala blödningar, postpartum blödning och myom. LÄS MER

 2. 7. Kvinnors upplevelser efter hysterektomi : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Marie Svensson; Åsa Oddeby; [2016]
  Nyckelord :Hysterektomi; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Hysterektomi är den mest förekommande gynekologiska operationen i västvärlden. Det finns ett antal olika tillvägagångsätt och valet beror till stor del på indikation för ingreppet. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser efter hysterektomi. LÄS MER

 3. 8. Sex utan livmoder : En kvantitativ litteraturstudie om sexuell förmåga efter hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Amanda Lindblad; Emilia Roosmark; [2015]
  Nyckelord :sexual function; sexuality; hysterectomy; sexual satisfaction; dyspareunia; sexuell förmåga; sexualitet; hysterektomi; sexuell tillfredställelse; dyspareuni;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter som är födda med en livmoder upplever livmodern som ett sexuellt organ och är vid hysterektomi rädda att förlora sin sexuella identitet. Hysterektomi, avlägsnande av livmodern, är ett av det vanligaste gynekologiska ingreppen och i Sverige genomgår cirka en av tio patienter födda med livmoder behandlingen. LÄS MER

 4. 9. Omvårdnad av nyförlöst kvinna som har infektion av Streptococcus pyogenes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Enlund Åström; Sandra Gullström; [2014]
  Nyckelord :grupp A streptokocker; postpartum; barnsängsfeber;

  Sammanfattning : Bakground: Puerperal fever caused by group A Streptococcus is in a global context seen as a common cause of death in childbirth.Aim: To examine the consequences of group A streptococcus infections in women postpartum and to see what a nurse can do to stop the infection with adequate nursing interventions. LÄS MER

 5. 10. Lust, hopp och saknad : Kvinnors upplevelser av sexualitet efter hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Dahlstrand; Sofie Söderblom; [2014]
  Nyckelord :Experience; hysterectomy; nursing; sexuality; women.; Hysterektomi; kvinnor; omvårdnad; sexualitet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Kunskapen om kvinnors upplevelser avsexualitet efter hysterektomi ärbristfällig bland sjukvårdspersonal.Eftersom att sexualitet är ett komplextfenomen krävs vidare forskning för attbelysa kvinnors upplevelser och därmedforma vårdpersonalens bemötande ochvårdens tillvägagångssätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hysterectomy.

Din email-adress: