Sökning: "I A S"

Visar resultat 1 - 5 av 30045 uppsatser innehållade orden I A S.

 1. 1. Sustainable Investment: A Win-Win Situation? An Evaluation of Mutual Ethical Equity Funds on the Global Market Using a Five Factor Model

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefine Bankel; Carolina Elvind; [2017-03-24]
  Nyckelord :Portfolio Evaluatio; Investment Style; SRI; ESG; Ethical Funds; Sustainability; Global; Emering Markets; Equity Fund; Mutual Funds; CAPM; Fama Frensch Five Factor Model;

  Sammanfattning : This study investigates the performance and investment styles of mutual ethical equity funds on the global market. To examine this, the Fama French Five Factor model is applied by adding the new variables to Fama French Three Factor Model step by step, discovering new results about performance and investment style. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande barns rättigheter och barnkonventionen - En jämförande studie av rättighetsdiskursen i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-03-15]
  Nyckelord :CRC; asylum seeking children; children s rights; Denmark; Sweden; discourse; governance; barnkonventionen; asylsökande barn; barns rättigheter; Danmark; Sverige; diskurs; styrning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the rights of asylum seeking children in Denmark andSweden, whether children rights actors in respective country consider these rights as beingfollowed and whether these rights can be seen as comparable to the rights stated in the UnitedNations Convention on the Rights of the Child (CRC). The overarching question is whichtensions between the CRC and the national legislation regarding asylum seeking children might exist and how the discourse regarding these rights vary between Denmark and Sweden. LÄS MER

 3. 3. A more or less intergovernmental union - European integration in the case of the European Development Fund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2017-03-15]
  Nyckelord :Liberal intergovernmentalism; Neofunctionalism; European Development Fund; EDF; intergovernmentalism; supranationalism; Neofunktionalism; Europeiska utvecklingsfonden; EUF; mellanstatlighet; överstatlighet;

  Sammanfattning : Is the community Intergovernmental or Supranational? The question has perplexed EU-researchers since the dawn of the European Coal and Steel Community. This thesis answers the question in one specific case, namely the European Development Fund. LÄS MER

 4. 4. EXTREMISTEN OCH DEN ANDRE - En kritisk diskursanalys av Samtalskompassen som medel mot våldsbejakande extremism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elvira Johansson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Samtalskompassen; violent extremism; crime prevention; social movement theories; Critical Discourse Analysis.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine Samtalskompassen as a crime-preventing measure implemented in Sweden by the national coordinator against violent extremism. This includes studying how street-level bureaucrats and professionals are to exercise social control to prevent violent extremism, and the complex problems of preventing violent protest without preventing all forms of protest. LÄS MER

 5. 5. ”Hade jag fått önska så hade vi haft rekryterande enheter i alla stadsdelar” - En fallstudie om huruvida en specialiserad rekryteringsenhet kan vara värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lotta Viggedal; Linnéa Abrahamsson; [2017-03-02]
  Nyckelord :Competency-based recruitment; value creation; social support; HR transformation;

  Sammanfattning : The study aims to identify if a support unit with recruitment specialists can contribute to more value creation. By examining the specialized support units process, organization, and how managers perceive their support we can identify if and how the unit contributes to the value creation of the district's operations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet I A S.

Din email-adress: