Sökning: "I A S"

Visar resultat 1 - 5 av 32958 uppsatser innehållade orden I A S.

 1. 1. Nya uttrycksmedel för kontrabas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Daniel Purk; [2017-09-22]
  Nyckelord :jazz; improvisation; breaking patterns; double bass; chords; rhythm; melody; new expressions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och demonstrera olika tekniker som man som kontrabasist kan använda sig av för att bredda sin förmåga att kompa och därmed bredda formen för basspel. Studien är uteslutande inriktad på på pizzicato spel och den undersöker hur man kan spela ackord på kontrabas. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i PIM – Praktisk IT- och mediekompetens En enkät- och intervjustudie av Myndigheten för skolutvecklings- och Skolverkets fortbildningssatsning på IT-kompetens för Sveriges pedagoger 2006 – 2014

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lars Karlsson; [2017-09-20]
  Nyckelord :IT; IKT; PIM; MMB; Multimediabyrån; digital kompetens; lärplattform; blended learning; mediekunnighet;

  Sammanfattning : PIM, Praktisk IT- och Mediekompetens, lanserades 2006 av Myndigheten för skolutveckling,som en fortbildningssatsning av regeringen för att höja IT-kompetensen hos den svenskalärarkåren. När PIM avvecklades hade 162 000 pedagoger i 230 kommuner deltagit i satsningen. LÄS MER

 3. 3. Skuldkvotens regionala skillnader - En ekonometrisk panelstudie för Sveriges kommunala skillnader i hushållens skuldkvot under perioden 2010-2015.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Håkansson; Axel Persson; [2017-09-20]
  Nyckelord :Skuldkvot; Skuldsättning; Kommun; Paneldata;

  Sammanfattning : Since the mid-1990’s, citizens of Sweden have nearly doubled their income-debt ratio and international institutions such as IMF and OECD consider the indebtedness to be of considerable risk for Sweden’s economy. In 2013, Riksbanken started to gather credit-information from the largest operative banks in purpose of acquiring a better perception of household debt risk. LÄS MER

 4. 4. Svart sida - Svart ruta. Självreflexiv fiktion i adaption mellan medier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Sunegård; [2017-09-19]
  Nyckelord :metafiction; adaptation; self-reflexive fiction; Tristram Shandy; intermediality;

  Sammanfattning : This thesis examines the process of adapting literary works acknowledged as being highly self-reflexive; works often described as metafictions. Adaptation is in this context understood as both the process of transposing one work of art to another medium, e.g. making a movie based on a book, and the final product of that process. LÄS MER

 5. 5. STRATEGIC AND ARCHITECTURAL ALIGNMENT: A CIO PERSPECTIVE

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Arneo Gajek; Madeleine Sandberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Alignment; Strategic alignment; Architectural alignment; CIO;

  Sammanfattning : Verksamheters förhållande till teknik har blivit allt viktigare i dagens alltmer föränderligavärld och det finns få organisationer som inte har teknik eller IT i sin kärnverksamhet.Däremot kämpar många med att få IT och verksamheten att samverka. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet I A S.

Din email-adress: