Sökning: "IAS 32"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden IAS 32.

 1. 1. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
  Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Fogenstad Renard; Joachim Wegman; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; kvalitativa faktorer;

  Sammanfattning : Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. LÄS MER

 3. 3. Eget kapital eller skuld : – särskilt om klassificering av preferensaktier och konvertibler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malte Hedlund; [2015]
  Nyckelord :Redovisning; eget kapital; skuld; egetkapitalinstrument; finansiell skuld; sammansatt finansiellt instrument; klassificering; IFRS; IAS 32; RFR 2; preferensaktier; konvertibler.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska preferensaktier: Ett eget kapital- eller skuldinstrument?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Rasmus Gramer; Viktor Johansson; [2014]
  Nyckelord :Preferred stock; Classification of financial instruments; Ownership structure; Voting right; Risk preference;

  Sammanfattning : On Nasdaq OMX Nordic Stockholm there has been a large increase in issues of preferred stocks since the financial crisis 2008. Aiming to explain whether preferred stocks have most of their characteristics relating to debt or equity, we answer four sub questions. LÄS MER

 5. 5. Reclassifications of financial intstruments in the Nordic countries : The effects of the reclassification amendments on Nordic banks financial statements of 2008 and 2009

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Madeleine Sturk; Marina Valkonen Evertsson; [2010]
  Nyckelord :Asset-backed securities; collateralized debt obligations; fair-value; financial instruments; IAS 32; IAS 39; IFRS 7; amendments to IAS 39 IFRS 7; mortgage-backed securities; global financial crisis of 2008 09.;

  Sammanfattning : Due to the apparent global economic conditions, at the end of 2008, the International Accounting Standards Board (IASB) issued amendments to IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement and IFRS 7 Financial instruments: disclosures in October and November, 2008. The amendments allow banks to reclassify their non-derivative financial instruments in rare circumstances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IAS 32.

Din email-adress: