Sökning: "IKT - Information- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden IKT - Information- och kommunikationsteknik.

 1. 1. Gränslöst arbete - det nya sättet att arbeta? : - En inblick i några rektorers upplevelse av det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jansson; Lundin Matilda; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; ICT; border management; social support; principals; Gränslöst arbete; IKT; gränshantering; socialt stöd; rektorer;

  Sammanfattning : Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, bland annat som en följd av digitaliseringens utveckling. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör för ett mer gränslöst arbete då varken tid eller rum längre avgränsar mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 2. 2. Den digitala världen på fritidshemmet : en kvalitativ och kvantitativ studie om IKT som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Sara Björk; Emilie Magnusson; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; surfplatta; programmering; lärande; utveckling; samarbete; läroplan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som gjorts kring IKT (information och kommunikationsteknik) påvisar att fokus har varit inriktat på skolverksamheterna. Det framgår tydligt hur man kan använda IKT för elevers lärande och utveckling under skoltid. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i distribuerade projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Larsson; Veronica Winquist; [2018]
  Nyckelord :distributed projects; motivation; ICT; digital meetings; distribuerade projekt; motivation; IKT; digitala möten;

  Sammanfattning : I takt med utvecklingen av av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har det blivit alltmer vanligare att bedriva projekt på distans. Därför är denna studies syfte att undersöka hur projektmedlemmar beskriver upplevelser och erfarenheter av att delta i distribuerade projekt, samt de utmaningar som de har erfarit. LÄS MER

 4. 4. IMPLEMENTATION BARRIERS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT : FOR SMEs IN INDIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rohan Kulkarni; Rohit Dahiya; [2018]
  Nyckelord :Knowledge management; SMEs; Indian Construction Industry;

  Sammanfattning : The construction industry is one of the largest industries in the world and its contribution to the Indian GDP is 7.74% and the Indian construction industry is worth $120 Billion. Though major part of the sector is governed by the small to medium enterprises. The SMEs work from small cities to larger metropolitans. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT - Information- och kommunikationsteknik.

Din email-adress: