Sökning: "IKT - Information- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden IKT - Information- och kommunikationsteknik.

 1. 1. Utmaningar i distribuerade projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oscar Larsson; Veronica Winquist; [2018]
  Nyckelord :distributed projects; motivation; ICT; digital meetings; distribuerade projekt; motivation; IKT; digitala möten;

  Sammanfattning : I takt med utvecklingen av av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har det blivit alltmer vanligare att bedriva projekt på distans. Därför är denna studies syfte att undersöka hur projektmedlemmar beskriver upplevelser och erfarenheter av att delta i distribuerade projekt, samt de utmaningar som de har erfarit. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 4. 4. Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt : En analys av matematikapplikationer som används i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennelie Örtendahl; [2017]
  Nyckelord :Analysis; applications; digital teaching materials; Information and Communication Technology ICT; number sense and serious games.; Analysverktyg; applikationer; digitala läromedel; digitala lärspel; informations- och kommunikationsteknik IKT och taluppfattning.;

  Sammanfattning : Applikationer har blivit en tillgång för att utveckla elevernas kunskaper inom taluppfattning. Men innehåller applikationer didaktiska eller pedagogiska styrkor som andra läromedel inte innehåller? Vilka matematiska kunskaper är möjliga att utveckla genom att spela en applikation inom området? Med dessa frågeställningar tog denna studie avstamp som syftar till att studera applikationers layout och innehåll inom taluppfattning. LÄS MER

 5. 5. Inte ett ämne men ett förhållningssätt : en studie om hur pedagoger uppleverarbetet med digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Kjellberg; Elin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; digitala verktyg; IKT; affekter; variation; upplevelser;

  Sammanfattning : Digitala verktyg/Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt område som är i ständig utveckling. Denna utveckling tycks dock ha stannat av inom förskolans verksamhet där det i nuvarande läroplan (Läroplan för förskolan 98 rev. 2016) inte finns några tydliga mål som berör digitala verktyg/IKT. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT - Information- och kommunikationsteknik.

Din email-adress: