Sökning: "IKT verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden IKT verktyg.

 1. 1. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 2. 2. IKT som verktyg i skrivundervisningen : En litteaturstudie om IKTs påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Feltsten; Freja Taipaleenmäki; [2018]
  Nyckelord :IKT; Literacy; New literacy; skrivundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IKT och motivation : En litteraturstudie om elevers motivation i matematik i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hirsmark; Stina Gegerfelt; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; motivation; matematik;

  Sammanfattning : IKT används i skolan i större utsträckning idag än tidigare och därför är det relevant vad forskning kommit fram till i relationen IKT och elevers motivation. Elevers motivation är viktig för att de ska vilja lära sig, speciellt den inre motivationen. De engagerar sig och lär sig bättre om den inre motivationen stärks. LÄS MER

 4. 4. IKT i matematikundervisningen : En litteraturstudie om elevers matematiklärande i skolår F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Lidberg; Zelfi Myrta; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; matematik; kunskaper; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har successivt ökat under de senaste åren och blivit en större del i skolans matematikundervisning. Kombinationen IKT och matematik är inte speciellt utforskat, vilket vi ställer oss frågade till eftersom digitala verktyg upptar en större del i läroplanen. LÄS MER

 5. 5. ”Allting svävar i rymden” : Barns uppfattningar om människans liv i rymden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Åhlén; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap och teknik i förskolan; estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan; barns uppfattningar om rymden; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT verktyg.

Din email-adress: