Sökning: "IKT verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden IKT verktyg.

 1. 1. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 2. 2. IKT som verktyg i skrivundervisningen : En litteaturstudie om IKTs påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Feltsten; Freja Taipaleenmäki; [2018]
  Nyckelord :IKT; Literacy; New literacy; skrivundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Allting svävar i rymden” : Barns uppfattningar om människans liv i rymden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Åhlén; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap och teknik i förskolan; estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan; barns uppfattningar om rymden; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. LÄS MER

 4. 4. La interacción oral y las TIC en el aula de ELE : Un estudio sobre las actitudes de los profesores hacia las herramientas digitales.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Ingrid Petrovich; [2018]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation; spanska som främmande språk; E L2; ELE; IKT i klassrummet; muntlig interaktion; digitala resurser.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; E L2; ELE; Las TIC en el aula; interacción oral; recursos digitales.;

  Sammanfattning : En este estudio se ha investigado cómo noventa profesores de ELE en Suecia utilizan las TIC en su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas a través de una encuesta digital. Los resultados presentados indican que a pesar de que no todos los docentes han recibido capacitación sobre cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la gran mayoría de éstos utiliza múltiples plataformas digitales de manera frecuente en el aula de español. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Ekstrand; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :ASL; Digitala resurser; Digitala verktyg; Digital immigrants; Digital natives; Grundskola; IKT;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa hur digitala resurser används i arbetet med läs- och skrivutveckling ur ett f-3-perspektiv. Utifrån vetenskapliga artiklar presenterar vi olika perspektiv kring området. Artiklarna är vetenskapligt granskade och hämtade från sökmotorn Libsearch. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT verktyg.

Din email-adress: