Sökning: "IS upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden IS upphandling.

 1. 1. Software as a service : Kritiska faktorer vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Helleskog; [2018]
  Nyckelord :Software as a Service; upphandling; implementering; molntjänster; myndighet;

  Sammanfattning : Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya perspektiv på hur de påverkar verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom Västra Götaland. LÄS MER

 2. 2. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid offentlig upphandling – särskilt om regelöverträdelsen som ansvarsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Strandborg; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; upphandlingsrätt; upphandlingsskadestånd; public procurement law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att skadestånd baserat på LOU ska komma i fråga är att det skett en regelöverträdelse, dvs. att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOU. LÄS MER

 4. 4. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER

 5. 5. Att styra mot miljömål : En fallstudie om hur en offentlig sjukvårdsverksamhet styr mot miljömål

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Rylander; Linnea Östberg; [2018]
  Nyckelord :Public sector; environment; public procurement; ISO 14001; balanced scorecard; control tools; environmental goals; Offentlig verksamhet; styrverktyg; miljö; offentlig upphandling; ISO 14001; balanserat styrkort; målstyrning; miljömål;

  Sammanfattning : Offentliga sjukvårdsverksamheter möter idag svårigheter i sitt miljöarbete. De har begränsade resurser i både monetära termer och i form av personal. Organisationen kan påverka verksamheten att arbeta med miljöfrågor och nå sina miljömål genom att använda styrverktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IS upphandling.

Din email-adress: