Sökning: "Ida Ågestedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Ågestedt.

  1. 1. Kan insatser mot malari även gynna utbildning?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Therese Severed; Ida Ågestedt; [2017-07-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två insatsprogram utförda av WHO med mål att minska utbredningen av malaria har påverkat andelen barn inskrivna i offentlig grundskola i Sub-Sahara Afrika. Det första insatsprogrammet som studeras innebär att myggnät blir gratis och det andra programmet innebär att myggnät distribueras till samtliga åldersgrupper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ida Ågestedt.

Din email-adress: