Sökning: "Ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 2069 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 1. Landsbygdens uttolkare - Bilder av landsbygdens relation till samhällets modernisering: en undersökning av Lantbruksförbundets Tidskriftsförlags bokutgivningar under 1940-talet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Biström; [2017-04-11]
  Nyckelord :landsbygd; modernisering; alternativ modernitet; pastorala ideal; berättelseanalys;

  Sammanfattning : "The rural" contains a broad set of ideas concerning what is regarded as central aspects of human life and culture. The countryside is often used to visualize certain aspects of humanity, such as how human life is most ideally lived and how progress in society is expressed. LÄS MER

 2. 2. Effektiv brottsbekämpning eller hög rättssäkerhet? En studie av den moderna brottsmålsprocessens utvecklingsriktning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabel Ekström; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I brottmålsprocessen prövar domstolen frågan om åklagarens brottsanklagelse mot en enskild individ är bevisad, samt bestämmer vilket straff som i sådana fall skall utdömas. En uppfattning är att brottmålsprocessens syfte är att ge de materiella straffbestämmelserna genomslag i samhället. LÄS MER

 3. 3. A more or less intergovernmental union - European integration in the case of the European Development Fund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2017-03-15]
  Nyckelord :Liberal intergovernmentalism; Neofunctionalism; European Development Fund; EDF; intergovernmentalism; supranationalism; Neofunktionalism; Europeiska utvecklingsfonden; EUF; mellanstatlighet; överstatlighet;

  Sammanfattning : Is the community Intergovernmental or Supranational? The question has perplexed EU-researchers since the dawn of the European Coal and Steel Community. This thesis answers the question in one specific case, namely the European Development Fund. LÄS MER

 4. 4. Demokratiska Ideal - En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ellinor Alvesson; Philippa Vrachas; [2017-03-08]
  Nyckelord :trängselskatten; folkomröstning; folkinitiativ; deliberativdemokrati; direktdemokrati; konkurrensdemokrati; valdemokrati; vägvalet; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Moderaterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som ska visa hur demokratiska ideal kan ta sig i uttryck i partiersställningstagande i ett specifikt fall. Utgångspunkten för uppsatsen är det specifika falletfolkomröstningen angående trängselskatten som genomfördes i Göteborg 2014 och debattenrunt omkring. LÄS MER

 5. 5. PÅVERKAR POPULISTISKA HÖGERRADIKALA PARTIER JÄMSTÄLLDHET? En kvantitativ studie av Sverigedemokraternas inflytande över jämställdhet på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Martinsson; [2017-02-27]
  Nyckelord :Populistiska högerradikala partier; Sverigedemokraterna; jämställdhet; nationalism och genus; policy inflytande;

  Sammanfattning : I flertalet länder i Europa får populistiska högerradikala partier (PHRP) större väljarstöd och mer makt i politiska församlingar. Syfte är att undersöka om PHRPs inflytande på beslutsfattande leder till att jämställdhet prioriteras i lägre grad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ideal.

Din email-adress: