Sökning: "Ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 2166 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 1. Sverigedemokratisk nationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hammer; [2017]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; civic nationalism; ethnic nationalism; cultural nationalism; ideal types; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the quick entry of the Sweden Democrats in contemporary Swedish politics, several studies have been made on the party in order to analyze its different aspects. This study seeks to examine the ideological positioning of the nationalist political party Sweden Democrats. LÄS MER

 2. 2. Inkludering mellan ideal och verklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Josephine Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för lärares uppfattningar om deras förutsättningar att arbeta inkluderande med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningar förstås som ett sammansatt begrepp av professionella, kontextuella samt relationella aspekter. LÄS MER

 3. 3. The Power of Social Media to Our Mind and Body: : Study of social media’s effect on young female’s perception regarding fitness in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jie Yang; Mai Le Thi Ngoc; [2017]
  Nyckelord :social media; customer perception; fitness; young females; Swedish market.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the influences of social media in customer perception toward fitness. The main focus of this study are young females living in Sweden, age from 20 to 25 years old, with the purpose of gaining knowledge of social media’s role in their perception toward fitness & the phenomenon behind it. LÄS MER

 4. 4. Beautiful corruption: the portrayal of beauty in The picture of Dorian Gray and Lady Audley's secret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Karoline Müller; [2017]
  Nyckelord :Lady Audley’s Secret; The Picture of Dorian Gray; Fiction; 19th century; beauty; corruption; Oscar Wilde; Elizabeth Braddon; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The novels Lady Audley’s Secret and The Picture of Dorian Gray both feature a beautiful but corrupted character as protagonist, the corruption of whom only gets revealed slowly to the reader while the fascination for the characters’ beauty is vanishing. This essay is investigating how this beauty is used in the two novels respectively and gives a general overview of contemporary readers’ perception of characters, based on 19th-century novels and reviews of the time. LÄS MER

 5. 5. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ideal.

Din email-adress: