Sökning: "Ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 2044 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 1. A more or less intergovernmental union - European integration in the case of the European Development Fund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2017-03-15]
  Nyckelord :Liberal intergovernmentalism; Neofunctionalism; European Development Fund; EDF; intergovernmentalism; supranationalism; Neofunktionalism; Europeiska utvecklingsfonden; EUF; mellanstatlighet; överstatlighet;

  Sammanfattning : Is the community Intergovernmental or Supranational? The question has perplexed EU-researchers since the dawn of the European Coal and Steel Community. This thesis answers the question in one specific case, namely the European Development Fund. LÄS MER

 2. 2. Demokratiska Ideal - En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ellinor Alvesson; Philippa Vrachas; [2017-03-08]
  Nyckelord :trängselskatten; folkomröstning; folkinitiativ; deliberativdemokrati; direktdemokrati; konkurrensdemokrati; valdemokrati; vägvalet; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Moderaterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som ska visa hur demokratiska ideal kan ta sig i uttryck i partiersställningstagande i ett specifikt fall. Utgångspunkten för uppsatsen är det specifika falletfolkomröstningen angående trängselskatten som genomfördes i Göteborg 2014 och debattenrunt omkring. LÄS MER

 3. 3. PÅVERKAR POPULISTISKA HÖGERRADIKALA PARTIER JÄMSTÄLLDHET? En kvantitativ studie av Sverigedemokraternas inflytande över jämställdhet på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Martinsson; [2017-02-27]
  Nyckelord :Populistiska högerradikala partier; Sverigedemokraterna; jämställdhet; nationalism och genus; policy inflytande;

  Sammanfattning : I flertalet länder i Europa får populistiska högerradikala partier (PHRP) större väljarstöd och mer makt i politiska församlingar. Syfte är att undersöka om PHRPs inflytande på beslutsfattande leder till att jämställdhet prioriteras i lägre grad. LÄS MER

 4. 4. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER

 5. 5. Att lägga örat mot gatan – en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Kågström; Kajsa Olsson; Louise Halvarsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :GöteborgDirekt; Habermas; public journalism; medborgarnära journalistik; lokala nyheter; medieskugga; deltagande; deliberativ demokrati; samtal; dialog; professionsteori; Södra Sidan;

  Sammanfattning : This is a comparative case study that looks at public journalism as an ideal in a Swedishcontext, and how this ideal affects the journalist role. Public journalism is defined as an idealwhere the agenda of the public is dominant and where the ordinary citizen is allowed morespace in the news compared to traditional journalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ideal.

Din email-adress: