Sökning: "Illusio"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Illusio.

 1. 1. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 2. 2. Chaotic Field Exploration : Exploring systemic field dynamics in bilateral negotiations

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Martin Kildén Smith; [2014]
  Nyckelord :Bourdieu; the social field; bilateral negotiations; theoretical exploration; converting the field; deliberate human agency; systemic approach; macro; abstract sociological theory; critical realism;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore the nature of the social field as described by Pierre Bourdieu as well as to explore the possibility of creating a more focused and tailored set of conditions in the form of a model to repurpose the field theory to more clearly be applicable to bilateral negotiations.The methodological approach is conceptual analysis based on the epistemology of critical realism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Illusio.

Din email-adress: