Sökning: "Image Similarity Description"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Image Similarity Description.

  1. 1. Integration of Image and Word Embeddings for Descriptive Image Similarity

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

    Författare :David Gustafsson; Tobias Lindberg; [2017]
    Nyckelord :Image Similarity Description; Convolutional Neural Network; Image Retrieval; Word2vec; InceptionV3; Vector Space; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Many people today possess a private digital photo collection. Such collections are often just chronologically sorted. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Image Similarity Description.

Din email-adress: