Sökning: "Immateriella tillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden Immateriella tillgångar.

 1. 1. Immateriella tillgångars inverkan på ett företags finansiering : En studie på onoterade svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Agorelius; Anna Ek; [2018]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Intellektuellt kapital; Skuldränta; Räntekostnad;

  Sammanfattning : I takt med att samhällsekonomin har blivit mer kunskapsbaserad har ett företags immateriella tillgångar fått en allt mer betydelsefull roll. Immateriella tillgångar medför dock flera aspekter av osäkerhet, bland annat hur äganderätten ska bestämmas, hur ett tillförlitligt värde ska beräknas samt vilka kriterier som ska gälla för att få ta upp den till redovisning. LÄS MER

 2. 2. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 4. 4. Införandet av IFRS 3 : Vilken effekt på goodwill har det haft för svenska banker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tom Fahlén; [2018]
  Nyckelord :Annual accounts; accounting; goodwill; intangible assets; IFRS 3; Företagsekonomi; årsredovisning; goodwill; immateriella tillgångar; IFRS 3;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att granska vilka värdeförändringar införandet av IFRS 3 fått för redovisningen av goodwill. I min uppsats har jag använt mig av en kvantitativ metod, där årsredovisningar har granskats från fyra olika företag inom bankbranschen. Uppsatsen har en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Licensavtal med skiljeklausul - en civilprocessuell studie av skärningspunkten mellan den utomobligatoriska, till viss del offentligrättsliga, immaterialrätten och det inomobligatoriska licensavtalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabriella Varga; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; civilprocessrätt; procedural law; skiljedomsrätt; licensavtal; skiljeklausul; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The practice of licensing intellectual property enables greater exploitation and commercialization of intangible assets. Arbitration clauses are frequently incorporated into license agreements. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Immateriella tillgångar.

Din email-adress: