Sökning: "Impulsivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Impulsivitet.

 1. 1. The Impact of Personality Traits and Physical Punishment on Bullying

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Hällström; Therese Olsson; [2018]
  Nyckelord :physical punishment; youths; bullying; bully-victims; impulsivity; self- esteem; fysisk bestraffning; ungdomar; mobbning; offer för mobbning; bully-victims; impulsivitet; självkänsla;

  Sammanfattning : Bullying is a phenomenon occurring all over the world. Previous research shows that youthswho are being physically punished by their parents are at higher risk for being involved inbullying. There are four groups when it comes to bullying, the neutrals, bullies, victims, andbully-victims. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av mötet med vården när en familjemedlem har diagnosen ADHD.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Söderquist; Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; familj; upplevelser; vårdpersonal; sjukvård; anhöriga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. När en person behöver vård på grund av sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning upplever ofta de anhöriga en skuld och anklagar sig själva för att deras familjemedlem behöver vård. LÄS MER

 3. 3. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 4. 4. Vuxna med adhd - upplevelsen av mötet med psykiatrin : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anton Ekhult; Lo Tallberg; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Information; Kommunikation; Mötet; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilken karakteriseras av hyperaktivitet, impulsivitet samt bristande uppmärksamhet. Mötet i vården är en utgångspunkt vilken ger både vårdgivaren och patienten en möjlighet till ömsesidig förståelse och samarbete - en essentiell del av omvårdnaden som kan individanpassas och förbättras. LÄS MER

 5. 5. Att växa upp med ADHD : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Kajsa Borgström; Marlene Kartunnen; [2017]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; environment; experience; nursing; support;

  Sammanfattning : Idag uppskattas att cirka fem procent av alla skolbarn i Sverige har ADHD. Symtomen yttrar sig som överdriven hyperaktivitet, impulsivitet samt koncentrationssvårigheter, vilket kan medföra stora problem både i skolan, hemmet och i sociala sammanhang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Impulsivitet.

Din email-adress: