Sökning: "Industrial Development"

Visar resultat 21 - 25 av 1287 uppsatser innehållade orden Industrial Development.

 1. 21. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 2. 22. Interaktionen mellan teknologisk utveckling och humankapital: En studie av effekten på inkomstojämlikhet och sysselsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Granath; Joel Andrén; [2018]
  Nyckelord :technological development; income inequality; human capital; employment rate; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since the birth of the industrial revolution, there has existed a fear of becoming redundant and unemployed due to technological development. However, this has not been the case, but the last decades have instead seen the surge of income inequality. This has been linked to the growing technology bias towards skilled workers. LÄS MER

 3. 23. A Method for Optimised Allocation of System Architectures with Real-time Constraints

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ventovaara Marcus; Hasanbegović Arman; [2018]
  Nyckelord :optimised allocation; system architectures; automotive systems; real-time; response time analysis; integer linear programming; design space exploration; worst-case execution time; functional safety;

  Sammanfattning : Optimised allocation of system architectures is a well researched area as it can greatly reduce the developmental cost of systems and increase performance and reliability in their respective applications.In conjunction with the recent shift from federated to integrated architectures in automotive, and the increasing complexity of computer systems, both in terms of software and hardware, the applications of design space exploration and optimised allocation of system architectures are of great interest. LÄS MER

 4. 24. Long-term Specialization and Trade Flow Patterns of Heavy Industrial and Light Industrial Goods: A Comparative Analysis of Anglophone and Nordic countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Annika Luginsland; [2018]
  Nyckelord :Trade Specialization; CO2 emissions; Heavy and Light Industry; Economic Development; Natural Resources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Recent studies focusing on the analysis of emissions embodied in trade have shown that high-income countries are increasingly becoming net importers of emissions. This is commonly explained by the economies’ changing trade specialization in heavy and light industrial goods. LÄS MER

 5. 25. Biochar in the Höganäs sponge iron process – techno-economic analysis of integrated production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Techno-economic analysis; system modeling; system integration; biochar; biomass; pyrolysis; sponge iron;

  Sammanfattning : Biomass-based reducing agents have a potential to substitute fossil reducing agents in the steel industry. However, the industrial use of biomass-based reducing agents is currently in an early stage of development and has not yet been considered as a means to reduce fossil CO2 emissions, even though the use of fossil-based reducing agents for the iron and steel making cause the highest share of CO2 emissions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Industrial Development.

Din email-adress: