Sökning: "Industrial Development"

Visar resultat 21 - 25 av 1334 uppsatser innehållade orden Industrial Development.

 1. 21. Exoskeleton exploration : Research, development, and applicability of industrial exoskeletons in the automotive industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jacob Wesslén; [2018]
  Nyckelord :exoskeleton; assistive device; wearable robotics; musculoskeletal disorders; MSDs; strain injuries; ergonomics; automotive; industry; manual handling;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the subject of industrial exoskeleton in accord-ance to the applicability of the technology preventing musculoskeletal disorders within the automotive industry. The modern technology of exoskeletons has a limited field of research and knowledge and is in need to be studied to provide organisations with proper findings for understanding the applicability of the technology. LÄS MER

 2. 22. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; dewatering; energy; spruce wood chips; environment; pellet press; Pellet; avvattning; energi; granflis; miljö; pellet press;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 3. 23. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Sammanfattning : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. LÄS MER

 4. 24. Livslängd hos keramisk fiber i elektriska industriugnar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Alexey Kabanov; [2018]
  Nyckelord :Insulation wool; industrial production; energy efficiency; degradation; climate impact.; isoleringsfiber; industriell produktion; energieffektivisering; degradering; klimatpåverkan.;

  Sammanfattning : Dagens energianvändning minskar till följd av rådande miljöpolitik som kräver att industrier energieffektiviserar sina tillverkningsprocesser och minskar användningen av fossila bränslen. Målet med detta är att reducera den slutliga energianvändningen till 50 % och balansera eltillförseln i framtiden. LÄS MER

 5. 25. Wax-accessory for cross-country skiers : Development of a wax-bench that collect waste

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Product development; Cross-country skiing; Ski waxing; Wax-bench; Industri- al design engineer; Wax-bench; Produktutveckling; Längdskidåkning; Skidvalla; Vallabänk; Teknisk design; Vallabänk;

  Sammanfattning : This is a master thesis report for MSc in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. It is a development project where a wax-bench for cross-country skiing has been developed. The wax-bench have been developed to facilitate the clean-up for the user and to gather all wax-accessories at one place. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Industrial Development.

Din email-adress: