Sökning: "Information"

Visar resultat 1 - 5 av 36489 uppsatser innehållade ordet Information.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. INTRÄDE OCH PRISER PÅ KONCENTRERADE MARKNADER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Dan Johansson; [2018-09-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay I measure the competitiveness of the Swedish market for dry cleaning for consumers. I do this by studying the number of producers and consumers on geographically separated markets. This is done according to a method originally established by economists Bresnahan and Reiss. LÄS MER

 3. 3. En komplex redovisning En kvalitativ innehållsanalys om effekterna av EUdirektivet 2014/95/EU på hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Johansen; Helena Kerekes; [2018-09-18]
  Nyckelord :EU-direktiv 2014 95 EU; hållbar utveckling; hållbarhetsrapport; jämförbarhet; hållbarhetsriktlinjer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Samhället ställer krav på att företag ska ansvara för sinaverksamheters konsekvenser och hållbarhetsrapporter upprättas för att tillgodoseintressenters behov av företags icke-finansiella information. Hösten 2014 publiceradeEuropeiska unionen direktivet 2014/95/EU avseende hållbarhetsrapportering som träddei kraft räkenskapsåret 2017. LÄS MER

 4. 4. Interpretation av Henryk Mikołaj Góreckis Lobgesang op. 76

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Katarzyna Lapot; [2018-09-17]
  Nyckelord :Henryk Mikołaj Górecki; Lobgesang op. 76; Körverk analys; Interpretation;

  Sammanfattning : The scope of this paper is the interpretation of Henryk Mikołaj Górecki's Lobgesang op. 76. Lobgesang is not often performed and there is not much information about it. This has given me the opportunity to not be influenced so much by others and to therefore make the interpretation strictly my own. LÄS MER

 5. 5. THE SIZE OF TERROR Linking Inequality, Ideology and Corruption to the Membership of Terrorist Groups

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Risse; [2018-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the effect of economic inequality on the size of terrorist groups. While several scholars have examined the impact of inequality on the number of ter-rorist attacks, as well as on other types of political violence, its influence on the membership of terrorist organizations has not been explored yet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Information.

Din email-adress: