Sökning: "Informationsöverflöd"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Informationsöverflöd.

 1. 1. Den strategiska mejlaren- Vem är du? :) : En studie om hur digitaliseringen i form av mejl påverkar individer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linda Granqvist; Helén Persson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; informationsöverflöd; mejlhantering; stress och tillgänglighet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen, det sägs att den aldrig kommer gå så långsamt som det gör nu. Med andra ord tror vi att utvecklingen kommer ske i allt snabbare takt i framtiden.  I dagens samhälle har de flesta tillgång till mobiltelefon och dator både på arbetet men också i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Att navigera i djungeln av kommunikationskanaler : En kvalitativ studie om hur avdelningschefer använder och resonerar kring kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lisa Thellman; Julia Johansson; [2017]
  Nyckelord :informationsöverflöd; informationsspridning; intern kommunikation; mångfald av kommunikationskanaler; mellanchefer;

  Sammanfattning : Framväxten av elektroniska kommunikativa möjligheter har skapat en djungel av kommunikationskanaler. Att välja den mest lämpade kanalen är viktigt för att informationsspridningen inom organisationer ska lyckas. Studiens problemområde behandlar hur mellanchefer ska lyckas navigera bland denna mångfald. LÄS MER

 3. 3. Omvärldsbevakning : Värdeskapande eller Luftslottsaktivitet?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonathan Schunnesson; Fredrik Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Environmental scanning; Spontaneous environmental scanning; information sharing; information overload; innovation.; Omvärldsbevakning; Spontan omvärldsbevakning; Informationsdelning; Informationsöverflöd; Innovation.;

  Sammanfattning : This study set off in a notion, rather than insight; there seems to be a lot of talk about how innovation should thrive and how the environment should be scanned, but not so much about the relationship in between. While the usefulness of sharing information about the environment is seldom questioned, how the information sharing comes to play is as seldom a topic for debate. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporten som styrmedel : Hur företag kan styra sina medarbetare mot miljömässig hållbarhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Davidsson; Pernilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability report; management control; co-workers; motivation; Hållbarhetsrapport; ekonomistyrning; medarbetare; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt en studie av Svensk Handel (2015) ökar konsumenters krav på företagens hållbarhetsarbete. Första december 2016 trädde en ny lag om hållbarhetsrapportering i kraft (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). LÄS MER

 5. 5. Uppmärksamhet och mental belastning : En kvalitativ studie om hur designprinciper påverkar uppmärksamhet och mental belastning i ett gränssnitt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Edéus; Joakim Lindén Johansson; [2017]
  Nyckelord :Uppmärksamhet; Mental belastning; Användbarhet; Arbetsminne; Gränssnittsdesign; Designprinciper; Cognitive Load Theory; Informationsarkitektur.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir vi ständigt distraherade i vår vardag i form av notiser och dylikt, det är ett fenomen som refereras till som informationsöverflöd. På arbetsplatser blir detta ett problem då överflödet av information distraherar oss från arbetet och därav kan vi inte vara effektiva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Informationsöverflöd.

Din email-adress: