Sökning: "Informationsöverflöd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Informationsöverflöd.

 1. 1. Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Blomquist; Ida Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informell kommunikation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. LÄS MER

 2. 2. Lögnens retorik - en studie om dragningskraften i Fake News

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Olsson; Pierre Perusko; [2018]
  Nyckelord :Sanning; lögn; åsikt; Fake News; desinformation; digitalisering; acceleration; retorik; politisk sfär; diskursetik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fake News has over the last couple of years become a very discussed issue in the political sphere. Well established newspapers and politicians have in an increased rate been attacked, questioned and accused of spreading false and misleading in-formation to the public. LÄS MER

 3. 3. Den strategiska mejlaren- Vem är du? :) : En studie om hur digitaliseringen i form av mejl påverkar individer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linda Granqvist; Helén Persson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; informationsöverflöd; mejlhantering; stress och tillgänglighet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen, det sägs att den aldrig kommer gå så långsamt som det gör nu. Med andra ord tror vi att utvecklingen kommer ske i allt snabbare takt i framtiden.  I dagens samhälle har de flesta tillgång till mobiltelefon och dator både på arbetet men också i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Att navigera i djungeln av kommunikationskanaler : En kvalitativ studie om hur avdelningschefer använder och resonerar kring kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lisa Thellman; Julia Johansson; [2017]
  Nyckelord :informationsöverflöd; informationsspridning; intern kommunikation; mångfald av kommunikationskanaler; mellanchefer;

  Sammanfattning : Framväxten av elektroniska kommunikativa möjligheter har skapat en djungel av kommunikationskanaler. Att välja den mest lämpade kanalen är viktigt för att informationsspridningen inom organisationer ska lyckas. Studiens problemområde behandlar hur mellanchefer ska lyckas navigera bland denna mångfald. LÄS MER

 5. 5. Omvärldsbevakning : Värdeskapande eller Luftslottsaktivitet?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonathan Schunnesson; Fredrik Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Environmental scanning; Spontaneous environmental scanning; information sharing; information overload; innovation.; Omvärldsbevakning; Spontan omvärldsbevakning; Informationsdelning; Informationsöverflöd; Innovation.;

  Sammanfattning : This study set off in a notion, rather than insight; there seems to be a lot of talk about how innovation should thrive and how the environment should be scanned, but not so much about the relationship in between. While the usefulness of sharing information about the environment is seldom questioned, how the information sharing comes to play is as seldom a topic for debate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Informationsöverflöd.

Din email-adress: