Sökning: "Informationsvetenskap informationssamhället diskursanalys intertextualitet dystopier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Informationsvetenskap informationssamhället diskursanalys intertextualitet dystopier.

  1. 1. Informationsöverflödets dystopi : En intertextuell diskursanalys från Future Shock till The Shallows

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Ingrid Johansson; [2013]
    Nyckelord :Information Science Information Society Discursive Analysis Intertextuality Dystopia; Informationsvetenskap informationssamhället diskursanalys intertextualitet dystopier;

    Sammanfattning : Today it is common to state that we are living in an information overloaded society. But there are many different definitions of what can be said to constitute Information Overload and there is a lack of substantial research on the subject. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Informationsvetenskap informationssamhället diskursanalys intertextualitet dystopier.

Din email-adress: