Sökning: "Ingrid Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Ingrid Johansson.

 1. 1. Strategic Sourcing A Supplier Selection Framework for the Swedish Installation Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EMMY GERVARD; INGRID JOHANSSON; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbara fonder - En studie om hållbara fonder och de bakomliggande drivkrafterna till ansvarsfulla investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; Ingrid Johansson; [2016-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen står idag inför stora miljömässiga utmaningar och under de senaste åren harengagemang kring hållbarhetsfrågor ökat kraftigt. Engagemanget har spridits från någraenstaka aktörer till att bli allmänt accepterat av företagsvärlden och någon form avhållbarhetsarbete är numera standard i de allra flesta organisationer. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande undervisning : En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anette Horvat; Ingrid Johansson; [2016]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; svenska språket; svenska som andraspråk; språkstimulering; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; fenomenografi; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas produktion i tillverkande företag vid införande av smart teknik? : En studie av de främst påverkade faktorerna undertidsperioden 2011 och framåt

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Malin Johansson Lundström; Ingrid Porat; [2016]
  Nyckelord :smart technology; smart factory; Internet of Things; IoT; manufacturing; production; Industry 4.0; smart teknik; smarta fabriker; Internet of Things; IoT; tillverkningsindustri; produktion; big data; Industrie 4.0;

  Sammanfattning : På Hannovermässan, världens ledande mässa inom industriell teknologi, i Tyskland år 2011 myntades begreppet Industrie 4.0 som beskriver den fjärde industriella revolutionen. Denna handlar om att integrera affärsprocesser med ingenjörsprocesser och på så sätt göra produktionen mer effektiv, miljövänlig och flexibel. LÄS MER

 5. 5. Laying foundation for energy policy making in Uganda by indicating the energy flow

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Nilsson; Ingrid Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to support the policymakers of Uganda to develop a sustainable and environmental friendly energy system by indicating the energy flow. An analysis of the interconnections between Climate-, Land-, Water- and Energy use (CLEWs) is conducted, and the most important connection between the hydropower and agriculture’s water use is identified. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ingrid Johansson.

Din email-adress: