Sökning: "Ingvar"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Ingvar.

 1. 1. Vem ska bestämma? : en studie om lärares tankar i Skolvärlden 1970-1979

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ewa Einarsson; [2017]
  Nyckelord :Enhetsskolan; didaktik och politiska reformer; synen på eleven; synen på läraren;

  Sammanfattning : 1962 a new swedish schoolsystem was accepted called Comprehensive school. The study observes how the discussion of the new schoolsystem looks like in the Union magazine Skolvärlden during the 1970-1969. The study shows how teachers’ thoughts about a schoolsystem which are including all children, no matter what economic statues the have got. LÄS MER

 2. 2. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Stock Market Consolidation with Investor Heterogeneity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Oscar Anderson; Ingvar Max Ziemann; [2017]
  Nyckelord :Stock Markets; Asymmetric Information; Game Theory; Auction Theory;

  Sammanfattning : We investigate the impact on different types of investors of market consolidation and fragmentation, thought of as the number of objects listed on a stock exchange. We find that, at high levels of fragmentation, there are benefits to consolidation for buyers, as less information for a buyer's competitor enables him to make positive profits. LÄS MER

 4. 4. En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Pär Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :gallring; nuvärde; beslutsstöd; Heureka; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : Olika beslutsstöd för gallring, så kallade gallringsmallar, har sammanställts av Skogsstyrelsen (1984) och Skogforsk (INGVAR). Denna studie består av tre delar. I den första delstudien jämförs fyra olika alternativ till stöd för beslut om gallring med Heureka. LÄS MER

 5. 5. En granskning av content marketing : En kvalitativ studie om innehållsbaserad marknadsföring med en rekommendation för tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elisabeth Ingvar; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; editorial business; effect measurement; content marketing; publicistisk verksamhet; marknadsföring; redaktionellt arbete; effektmätning; marknadsstrategi; content marketing; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Människor är trötta på reklam och företagen har börjat förstå att deras kommunikation till kunderna behöver förbättras. Content marketing, även kallat innehållsmarknadsföring har kommit att bli en populär metod, dock med en svag definition i grunden som bäddar för olika åsikter för vad content marketing innebär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ingvar.

Din email-adress: