Sökning: "Ingvar"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Ingvar.

 1. 1. Peak Shaving Potential of Demand Side Response in a Local Energy Community

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Lisa Sandblom; Jakob Ingvar-Nilsson; [2018]
  Nyckelord :battery; clean energy package; demand side response; electric vehicle; heat pump; local energy community; peak shaving; photovoltaics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modernism för nybörjare : Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Erik Elvkull; [2018]
  Nyckelord :Ingvar Lidholm; tolvton; serialism; Quattro Pezzi; cello; modernism; måndagsgruppen; ”grafisk analys”;

  Sammanfattning : Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. LÄS MER

 3. 3. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 4. 4. Stock Market Consolidation with Investor Heterogeneity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Oscar Anderson; Ingvar Max Ziemann; [2017]
  Nyckelord :Stock Markets; Asymmetric Information; Game Theory; Auction Theory;

  Sammanfattning : We investigate the impact on different types of investors of market consolidation and fragmentation, thought of as the number of objects listed on a stock exchange. We find that, at high levels of fragmentation, there are benefits to consolidation for buyers, as less information for a buyer's competitor enables him to make positive profits. LÄS MER

 5. 5. Skrivinlärning för elever i skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annelie Sjöroos; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Ingvar Lundberg finns det fem dimensioner som bör uppfyllas i ordning för att man skall kunna vara en god skrivare. Dessa fem dimensioner har han delat in i; stavning, meningsbyggnad och text, funktionell skrivning, skapande skrivning och intresse och motivation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ingvar.

Din email-adress: