Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 1. Riskfaktorer för akuta reaktioner efter intravenös administrering av jodbaserade kontrastmedel : -En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Victoria Segervinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet röntgenundersökningar med jodbaserade kontrastmedel inom datortomografi ökar med varje år. Administration med kontrastmedlet är nödvändig för diagnostisering av olika sjukdomstillstånd. Jodbaserade kontrastmedel kan framkalla akuta reaktioner hos patienter. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. LÄS MER

 4. 4. Nattens betydelse för barns anknytning : en kvalitativ studie om barns anknytningsmönster på dygnet-runt-förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Dygnet-runt-förskola; nattis; nattförskola; anknytning; 0-3 åriga barn;

  Sammanfattning : Inledning Sedan 2005 har antalet kommuner som erbjuder dygnet-runt-förskola fördubblats och antalet barn som behöver omsorg på obekväma tider på dygnet ökar (Skolverket 2017). Många barn som är inskrivna på dygnet-runt-förskolor tillbringar långa dagar och ibland flera dygn utan att komma hem emellan och frågan är om de påverkas av så långa vistelsetider på förskolan. LÄS MER

 5. 5. "Varför teckna? Han kan ju prata!" : Pedagogernas erfarenheter av en metod för att främja språklig kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindgren; Cherie Svensson; [2018]
  Nyckelord :TAKK; samspel; kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Denna kvalitativa studie handlar om pedagogernas inställning och erfarenhet till ”alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) och vilken problematik som kan uppkomma med arbetet i förskolans verksamhet. Språket har en central roll i vårt samhälle och finns överallt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: