Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 11 - 15 av 484 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 11. En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött : med hänsyn tagen till miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helene Larsson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kött; Konsumenter; Miljö; Ursprung; Kunskap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige äter vi i dagsläget cirka 85 kg kött per person och år, vilket innebär en ökning med 34 % sedan 1980. Köttkonsumenter kan påverka miljön genom att minska sin köttkonsumtion eller göra ett annat val av kött. LÄS MER

 2. 12. Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Antonsson; Lisa Haack; Johan Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit process; audit risk; digitalization; continuous audit; Revisionsprocess; revisionsrisk; digitalisering; löpande revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. LÄS MER

 3. 13. Rolig lek eller blodigt allvar? : En kvalitativ studie av lekplatssäkerhetsarbete på kommunala lekplatser i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Joakim Hogen; Ekholm Linn; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Playground safety; European playground standards; public business management; playground design; municipal risk reduction; fall injuries; Lekplatssäkerhet; Europiska lekplatsstandarder; offentlig verksamhetsstyrning; lekplatsutformning; lokalt säkerhetsarbete; kommunal riskreducering; fallskador;

  Sammanfattning : Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 health care visits per 100. LÄS MER

 4. 14. Den kompletterande läsningen : högläsningens betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Berg; Azra Prlja; [2017]
  Nyckelord :högläsning; kompletterande läsning; förskola; böcker; litteracitet;

  Sammanfattning : Inledning Den här studien handlar om synen på högläsning i förskolan samt hur förskollärare använder sig av böcker och högläsning i verksamheten. Under vår utbildning har böckernas betydelse och barnets språkutveckling uppmärksammats och vi finner båda ett stort intresse förhögläsningens betydelse för barnets språkutveckling. LÄS MER

 5. 15. När jag går till stallet kan jag slappna av och vara mig själv : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av att hålla på med ridsport

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Josefin Aidermo; [2017]
  Nyckelord :Salutogenes; KASAM; hälsa; självförtroende; identitet; ridsport;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns relativt lite forskat kring ämnet om hur ridsport påverkar människor och speciellt hur den påverkar människor som är fysiskt och psykiskt friska. Utifrån det väcktes ett intresse i att undersöka hur en grupp unga kvinnor upplever sig påverkas av ridsporten utifrån ett salutogent perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: