Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 11 - 15 av 509 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 11. Nu får hönorna mat för det blev över : inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nina Nilsson; Rebecca Sperling; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; handlingskompetenta barnet; inkludering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. LÄS MER

 2. 12. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 3. 13. Magnetresonanstomografi vid diagnostisering av misstänkt scaphoideumfraktur : - fördelar med den tidiga undersökningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Ida Berggren; Josefina Stange; [2018]
  Nyckelord :akut; diagnostik; MR; scaphoideumfraktur; tidig; fördelar;

  Sammanfattning : Inledning: Det är omkring 30 % av alla scaphoideumfrakturer som i dag inte går att identifiera med den första konventionella radiologiska undersökningen. Vid misstänkt fraktur på scaphoideum börjar man med en klinisk undersökning av patienten, och går sen vidare med en konventionell röntgenundersökning för att kunna utesluta eller bekräfta eventuell fraktur. LÄS MER

 4. 14. Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gabriella Johansson; Frida Molldén; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; arbetslag; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan. LÄS MER

 5. 15. Det korta mötet med barn i vården : En litteraturstudie om upplevelser hos sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :barn; integrativ kvalitativ innehållsanalys; korta mötet; känslor; litteraturstudie; omvårdnad; sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Den största anledningen till att barn kommer i kontakt med sjukvården är på grund av misstänkt fraktur, vilket innebär att röntgensjuksköterskor ofta möter barn i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Trots det är dessa sällan utbildade i bemötande av barn, eller inom pediatrisk bildtagning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: