Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 16 - 20 av 484 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 16. Förmågan att lösa problem : En studie om lärares arbete med problemlösning i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Problemlösning; matematiskt resonemang; matematik; kreativt resonemang; matematiskt fundament;

  Sammanfattning : Inledning I LGR 11 (rev. 2016) anges fem långsiktiga förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla i matematik. En av dessa förmågor är problemlösningsförmågan, dock visarforskning (Lithner 2008; Boesen et al. 2013; Roche & Clarke 2014) att den här förmågan inte får lika stort utrymme i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 17. Ny i Sverige, ny på... jobbet? : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på integration av nyanlända flyktingar genom arbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Gottfridsson; [2017]
  Nyckelord :Integration; Newly arrived refugees; Establishment mission; Decision theory; Corporate Social Responsibility; Integration; Nyanlända flyktingar; Etableringsuppdraget; Beslutsteori; Företags samhällsansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet nyanlända flyktingar ökade kraftigt i Sverige efter den stora flyktingströmmen 2015. Arbetsförmedlingen är den myndighet, som sedan etableringsreformen togs i kraft 2010, är ansvariga för att tillsammans med den nyanlända flyktingen, myndigheter, företag och organisationer skapa en etableringsplan. LÄS MER

 3. 18. Faktorer som påverkar elevers aktiva deltagande i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Borg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Skolinspektionens kontroll av idrottsämnet år 2010 visade att ämnet idrott och hälsa präglades av ensidiga övningar som exempelvis bollspel och olika former av konditionsträning. Slutsatserna efter observationen var att vissa elever fick fördelar på grund av de valda aktiviteterna. LÄS MER

 4. 19. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER

 5. 20. En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Soma Rashid; Susann Khalil; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tandteknik; vibrationsskador; laboratorie;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: