Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 16 - 20 av 509 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 16. Användbarheten av diffusionsviktade sekvenser vid MRT för att påvisa uteruscancer En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Sveder; Martin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Uterus cancer; diffusion-weighted imaging; sensitivity; specificity; diagnostic accuracy; ADC; b-value.; Uteruscancer; diffusionsviktad MRT; sensitivitet; specificitet; diagnostisk noggrannhet; ADC; b-värde.;

  Sammanfattning : Inledning: Uteruscancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Ny forskning pekar på att diffusionsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kan vara en tillförlitlig undersökningsmetod för att detektera patologiska förändringar i uterus. LÄS MER

 2. 17. Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rozhgar Azad; Khalil El Machharawi; [2018]
  Nyckelord :Föräldraansvar; involvering; prestation; läxor; matematik;

  Sammanfattning : Inledning & Syfte Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat. LÄS MER

 3. 18. ”Det är ju nolltolerans mot kränkningar alltså, det finns ju inget annat!” : En studie om hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande behandling mellan barn i fri lek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Skog; [2018]
  Nyckelord :Kränkningar; Uteslutningar; Makt; Likabehandling;

  Sammanfattning : Inledning Slag, ord, uteslutningar, att retas klassas allt som kränkande behandling. Kränkningarna sker ofta när en vuxen inte är närvarande och kan höra eller se vad barnen gör och säger till varandra. LÄS MER

 4. 19. Utvärderingsmetod av kurvanpassningar för identifiering av trender i cykelbarometerdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Gabriel Moltubakk; Jody O'Neill; [2018]
  Nyckelord :machine; learning; curve; fitting; utvärderingsmetod; kurvanpassning; cyklar; trafik; långtidstrender;

  Sammanfattning : Inledning: ​Maskininlärning kan användas för att göra förutsägelser på mängder av data. Vi presenterar en studie där vi analyserat data från en cykelbarometer som registrerar förbipasserande cyklar vid en cykelväg i Malmö. LÄS MER

 5. 20. Boksamtal i förskolan : förskollärares roll i barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Borgh; Jenny Follrud; [2018]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; boksamtal;

  Sammanfattning : Inledning En kommun i södra Sverige har investerat i ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning för att stärka bland annat förskollärares roll i barns språkutveckling under boksamtal. Förskollärares medvetna förhållningssätt i boksamtal leder till att barns språk utvecklas i sociala samspel med andra samt att barns nyfikenhet och intresse för böcker uppmuntras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: